Friday, 2 December 2016

నివాస్ నీ కోసమేహుష్ .....ఇప్పటికీ తీరింది కన్నయ్య , నీకోసం
పోస్ట్ పెట్టను ఇప్పటికీ వెసులుబాటు .
పనులు గూడ్స్ బండి లాగా వస్తాయో ,లేక
నేను గూడ్స్ బండి లాగా చేస్తున్నానో !

ఏమిరా నాన్న చెప్పు ఈ రోజు నీ పుట్టినరోజు
ఎలా జరుపుకున్నావు . ఇది నీ మొదటి సంపాదనతో
జరుపుకున్నది కదా . ఏమో నువ్వేమో పెద్ద అయిపోయాను
అమ్మ అంటావు , నాకేమో ఒక విషయం గుర్తుకు వస్తూ
ఉంటుంది .......

రే ఇట్రా రా , చేతిలో దువ్వెన పెట్టుకొని పిలిచాను .
అప్పుడే స్కూల్ కి వెళ్ళే చిన్ని బాబు భయంగా కళ్ళు
పెద్దవి చేసి
"కొట్టడానికా ! దువ్వడానికా ! "
ఇంత బుగ్గలు , చిన్నారి కళ్ళు దానిలో బోలెడు భయం .

ద్యేవుడా , ఎప్పుడైనా కొంత చిన్నగా దువ్వెనతో చురుకిఛ్చి
భయం పెట్టిన దానికి , వాడికి ఇంత భయం లోపల నిలిచి
పోయిందా ! ఛా ,ఇంకెప్పుడూ ఇలా చేయకూడదు .

"నివాస్ లేదులే నాన్నా , దువ్వడానికే దా "
దగ్గరకు తీసుకొని నుదురు మీద చిన్నగా ముద్దు పెట్టి
దువ్వాను . నా పిల్లలు ను ఇంకా దేనితో భయపెట్టకూడదు .
వాళ్ళ కళ్ళలో నేను భయం చూడకూడదు . ప్రేమ తో మెరిసే ,
చిరునవ్వులు విరిసే మొహాలే నేను చూడాలి .

అదిగో అప్పటి నుండి ప్రతి దానికి కథ అల్లడం , చెప్పడం .
నువ్వు నోరు తెరుచుకొని ఆ అంటూ వినడం .

ఇప్పుడు ఒక చిన్న కథ చెపుతాను . మిలరేప దగ్గరకు ఒకరు
వచ్చి ఆత్మ జ్ఞానం నేర్పమని అడుగుతారు .
నేర్పుతాను , ఒక గది కట్టు అంటాడు మిలరేప .

కట్టిన తరువాత ఆతను వచ్చి కట్టాను , ఇప్పుడు చెప్పండి
అంటాడు .
ఇప్పుడు ఇది నలు చదరంగా ఉంది , కూల్చేసి గుండ్రంగా కట్టు
అంటాడు మిలరేప .
ఆతను మళ్ళీ కడుతాడు .

మళ్ళీ కూల్చేసి వేరుగా కట్టమంటాడు .
చివరికి అన్నీ కూల్చేసి నిలబడతాడు ఆతను .

ఎందుకు ఇన్ని సార్లుకట్టడం , కూల్చడం .
ఏమిమిగిలింది చివరికి ., ఆతను అడుగుతాడు .

ప్రపంచం లో నువ్వు చేసినది ఏదీ మిగలదు . నీ చేతులకు
వఛ్చిన నా నైపుణ్యం , నేర్చుకున్న జ్ఞానం , ఇవే ఇంకో జన్మకు
నువ్వు తీసుకెళ్లారాదా

అంతే నాన్న వాస్తవం అదే ! ఈ పరిస్తుతుల్లో ఎలా జీవించాలి అనేది
నేర్చుకోవడానికి వచ్చాము. ఇవన్నీ మనం ఎన్నుకున్నవే .

వచ్చే ఏడాది నీ జీవితం లోకి ఇంకొకరు వస్తారేమో తెలీదు .
కాని ఇప్పుడు మాత్రం పుస్తకాలు చదువు . ఎందరి గురించి
వీలయితే అన్ని , ఒక్కో జీవిత కథ ఒక్కొక్కటి నేర్పిస్తుంది .
కొన్ని ఎలా బ్రతకాలో చెపితే కొన్ని ఎలా బ్రతుకు కూడదో
చూపుతాయి.

చదివి చదివి నీకు ఈ సమాజానికి మధ్య ,ప్రక్రుతి మధ్య ఉన్స్
హద్దు తొలగి పోవాలి . విశ్వము లో నువ్వెంతో నీకు తెలియాలి .
విశ్వ మానవుడివి కావాలి . నీవెన్ని అనుబంధాలు నిలుపుకోగలవో
అదే నీ విజయం .
వివేకానందుడి లాగా నీ హృదయం ఎల్లప్పుడూ నేను దివ్యాత్మని
అని ధైర్యంగా గర్జించగలగాలి . సంపాదన ఎంత ముఖ్యమో
వ్యక్తిత్వ వికాసము అంతే ముఖ్యం .

సీతమ్మ వాకిట్లో సినిమాలో ప్రకాష్ రాజ్ ఏమని చెపుతాడు గుర్తు ఉందా !
ఈ జన్మకే వీడు నీ అన్న , ఈ జన్మకే వీడు నీ తమ్ముడు . మళ్ళీ రమ్మన్నా
ఈ పాత్రలు ఇలాగే నీకు రావు .
ఈ నాటకాన్ని ఎంత మెచ్యూరిటీ తో నడుపుతావో అదే నీవు సాధించిన
జీవిత జ్ఞానం .

నిజం రా నివాస్ , ఒక సామాన్యమైన మనిషి సమాజానికిఏమి
ఇవ్వగలడు ! చక్కగా తీర్చిన తన పిల్లలని తప్ప .

ఇప్పుడు మీ అక్క కొమ్మకి ఇంకో చివురు బుజ్జిగాడి రూపం లో
వచ్చ్చేసింది కదా ఈ ఏడాది ☺

మేనమామ బాధ్యత , మోయగలవా ?
మేనమామ అంటే వాడికి తల్లి తరువాత తల్లి లాంటి వాడు .
భాద్యతలు బరువే అయినా ఎందుకో మరి అదో సుఖం
విజయవంతంగా మోయగలిగితే ☺

నీ కాళ్ళ మీద నువ్వు నిలబడినందుకు అభినందిస్తూ
మిగిలిన వాళ్లకు అవసరం అయినపుడు అండగా నిలబడమని
చెపుతూ మీ అమ్మ ఆశీస్సులు .

పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు కన్నయ్య .
శతమానం భవతి
Monday, 10 October 2016

స్త్రీ శక్తిఏమిటి ఈ చిత్రం , కనుబొమలు పైకి లేపి చిత్రంగా చూసాడు కృష్ణయ్య
అడ్డుగా నిలబడిన చెలికత్తలను చూసి

సత్యా దేవి గదిలో విరిసిన ప్రేమ పరిమళాలు స్వాగతమే కాని
నిరసన ల వేడి ఎప్పుడూ తగలదు తనకు .

ఆయన కళ్ళలోకి చూడలేక తల వాల్చేస్తూ చెప్పింది సత్య ప్రియ సఖి ,
అమ్మగారు కోప గృహం లో ఉన్నారు .

అలుకా ! కోపమా ! ఉలిక్కిపడ్డాడు .
అలుకయితే పర్లేదు ఇంటిరెక్క తీయగానే గాలితో కలిసి మీద బడే ఝల్లు ,
ఫర్లేదు కొంచెం ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసినా చల్లగా అల్లుకొని హృదయాన్ని సేద తీరుస్తుంది
అదే కోపం అయితే , భూమాత గుండెల సెగలు నుండి ఉబికేశిలాద్రవమే , ఒక్క
అణువు మిగలక కాల్చేస్తుంది . కొన్ని రోజుల ముందటే చూసాడు కదా , ఆ రౌద్ర దుర్గ
రూపం , నులి వెచ్చగా వెలిగే దీపం రగిలి నరకుని కాల్చిన వైనం .
మెల్లిగా ఆలోచనలోకి జారిపోయాడు స్వామి

                      ************
ధనువు నుండి శరపరంపరలు రాలుస్తూ పక్కకు చూసాడు ,
ఇంత యుద్ద భూమిలో ఎదురుగా యుద్ధోన్మాదం తో తలపడుతున్న నరకుని
నిలువరిస్తూ కూడా ఆయన కళ్ళు తటాలున పక్కకు లాగేస్తూ ఆ జాజి కొమ్మను
చుట్టేస్తూ వదిలి రానంటున్నాయి . అందుకే ముద్దు గుమ్మలను పేరంటానికి పంపాలి కాని
యుద్ద రంగానికి వెంట తీసుకొని రాకూడదు .
అన్ని గంటల శ్రమ ముత్యాల్లాగా తన మోవి పై జారుతుంటే కొనకొంగుతో అద్దుకుంటూ
కళ్ళు పెద్దవి చేసుకొని తన స్వామీ వీర విహారం చూస్తూ ఉంది . వీరుడికి యుద్ధం , అగ్నికి ఆజ్యం
దొరకాలే కాని ఆ విజృంభణ చూడ శక్యమా ? అందులో మనసయిన లేమ పక్కన ఉండి కళ్ళతో
ప్రశంసిస్తుంటే , గెలవక ఆపగలవారు ఎవరని ?

నల్లనయ్యకి ఒక్కో సారి క్రీగంట చూసినప్పుడల్లా వేయి ఏనుగుల బలం . నరకుడు కొంచెం
తటపటాయిస్తున్నాడు . ఎదురు దెబ్బలు వేసేదానికి తడబడుతున్నాడు .
చిత్రం రోజుల దొరలింపు లో సేన హతం అవుతున్నది కాని ఎవరూ తగ్గరే !
అంతకంతకు దెబ్బ తిన్న పులిలా నరకుడు విరుచుకు పడుతున్నాడు .
నల్లనయ్య నిలువరిస్తున్నాడు .
స్వామీ యుద్ధం ఇంకా ఎంత సేపు ? పూరేకు కళ్ళలో చిన్ని పాటి అలసట .
అయ్యో ! తానూ వస్తాను అన్నా వారించవలసింది . ఎలా తీసుకొని వచ్చాను .
ఎదురు బాణాలు గుప్పిస్తూనే చేతితో సత్య నుదురు చిన్నగా నిమిరాడు .
పూల గుత్తి తో స్వేదబాష్పా లు తుడిచినట్లు .
ఆ మాత్రపు స్పర్శే ఎంతో శక్తిని ఇచ్చినట్లు పొంగిపోయింది .
కానిమ్మన్నట్లు సైగ చేసింది . నరకుని వైపు చూసింది , అభావంగా .
తప్పదు కాబట్టి తీసుకుని వచ్చాడు కాని , హృదయం మీద వాలితేనే
కందిపోయే ఆమోమును రణాంతరంగానికి తీసుకొని వస్తాడా !
ముగించాల్సిందే తప్పదు , విసురుగా ధనుష్టన్కారం చేసి శరాలను గుప్పాడు .

వచ్చిన వాటిని ఎగరేస్తూ విసిరాడు నరకుడు గదని , మెల్లిగా దూసుకొని వచ్చి
కృష్ణుని తాకింది . మెల్లిగా కూర్చుని పక్కకు వాలాడు , కళ్ళు మూసుకుని.

నటన సూత్రధారి ఇప్పుడు కదా నాటకం మొదలు అయింది .

విస్మయంగా స్వామీ వైపు చూసింది సత్య .
ఉగ్గు పాల నాడే పూతననుచంపిన వాడు , చిరుత అడుగులతోటి కాళీయుని మదం అణచినవాడు ,
నూనూగు మీసాల కంసుని వదియించిన వాడు , చిన్ని గదా ఘాతానికి మూర్ఛిల్లుటా!!!!

కురుస్తున్న శరాగ్నిని చూసింది . మెల్లిగా లేచి విల్లు అందుకుంది .
ఆకర్ణాంతం లాగి కొన్ని శరములు కురుస్తున్న శరములకు అడ్డుగా ఛత్రముల వలె,
మెల్లిగా వెనక్కు చూసింది , స్వామీ కనులు మూసుకొని ఉన్నారు .
అయ్య పాత్ర ఆగినపుడు అమ్మ పాత్రయే ఈ భువి ని నడిపించాల్సింది .
ఒక చేత్తో శరములు సంధిస్తూనే , వీపున పరుచుకున్న కురులు ముడిచింది .

ముడుచుకున్న భృకుటి నుండే శరాల వర్షం కురిసినట్లుగా ఉంది , మెల్లిగా
చేతిని వెనుకకు పోనిఛ్ఛి కోన కొంగు అందుకొని వడుపుగా నడుముచుట్టి గట్టిగా
దోపింది . శరములా అవి తామర తూడులా ! వెళ్ళుచున్నవే కాని నరకుని తాకుట లేదే !
వచ్చు చున్న శరాలను నిలవరించు చున్నవి అంతే !
క్రీగంట చూచుచున్న కృష్ణయ్యకు పూబంతిఆడుచున్న బంతులాటల వలే ముచ్చటగా ఉంది .
ఒక్క శరమయినా ఎదుటి రాక్షసుని నొప్పించునో లేదో . తన ప్రేమ కలశం కోపపు చుక్కయిన
రాల్చలేదా!
నరకుని శరాల నిలవరిస్తో , స్వామీ ని చూసి , ఇదేమి చిత్రం ఇంత సేపు లేవకుండా , అనుకుంటూ ఉంది .

కృష్ణయ్య చూస్తూనే ఉన్నాడు , తనకే తెలియకుండా తనలోని ప్రేమను కురిపిస్తున్న తల్లిని .
ఒక్క శరమయినా కనీసం నరకుని రధాన్ని తాకందే , ఇక నరకునిదేహాన్ని తాకుట ఎట్లు ?
జన్మఅంతర వాసన , తల్లి మనసుకు ఆ పాశం ఉంది . అదే నిలవరిస్తూ ఉంది .
తనతో ఏమి పాశం సత్య కు , బాహ్యపు మాంగల్య బంధం తప్ప . గట్టిగా తనను కట్టగల శక్తి ఏది ?
ఏదో ఒకటి చేయాలి .

మనసుకు పదహారు వేల ఆర్తనాదాలు వినిపిస్తూ రక్షణ కోసం ఆక్రోశిస్తూ ఉన్నాయి .
తప్పదు పాపా పీడా విరగడయి నవ్వుల దివ్వెలు వెలగాలి .
సత్య చేయి తప్ప ఆ మరణానికి అంకురార్పణ ఎవరూ చేయలేరు .
మాతృ పాశాన్ని తుంచే బలీయమైన శక్తి ఇప్పుడు తనకు కావాలి .

కళ్ళు మూసుకొని చిన్నగా నవ్వుకున్నాడు . చిత్రం గాలిలో దూరంగా చెదిరిపోతున్న
నరకుని శరం దారి మార్చుకొని కన్నయ్య చేతికి చురుక్కుమని గుచుకున్నది .
సత్యా , బాధగా ఆమె చేయి పట్టుకున్నాడు . పట్టుకున్న చేతి నుండి ఏదో ఆలంబన ,
ప్రేమ శక్తి ఇటు నుబడి అటుకి . ఇంటి దీపాన్ని కి ఆర్తిగా విన్నపం చేసినట్లు .

ప్రేమ పాశానికి ఒక్క క్షణం లో మాతృ పాశం బద్దలయి పోయింది .
ఎర్రటి జీరలు విరజిమ్మే కళ్ళు , కోపం అదిరే వళ్ళు , మృత్యు పాశాల్లా ఎగురుతూ కురులు ,
మహిషాసుర మర్ధిని మళ్ళీ ఉద్భవించినట్లు .
ఒక్క ఉదుటున సత్య నారి నుండి వెలువడిన క్రోధపు శరం నరకుని రొమ్ము చీలుస్తూ ఎర్రగా బయటకు
వచ్చింది .
తల్లి దెబ్బ తగలగానే , ఆదాటున విసిరిన చక్రాయుధం నరకుని నిలువుగా నరుకుతూ ....
అదిగో ఆనంద దీపావళి , అందరి గుమ్మాల్లో వెలుగు వాకలుగా నడుస్తూ .

సత్య భుజం చుట్టూ స్వామీ వారి చేయి దీపాన్ని చేతులు చుట్టి కాపాడుకుంటున్నట్లు .

                              ************
కాళ్ళకు ఏదో తగిలినట్లు ఉలిక్కిపడి లేచింది సత్య .

స్వామీ వారి శిరసు , ఎంత పాపం !
జాలువారే కన్నీళ్లతో క్షమాపణ వేడుకుంది .
లేదు సత్య నీ తప్పు లేదు .
ప్రేమ పాశాలు ఇంటిని పట్టి ఉంచుతాయి . స్త్రీ శక్తి ప్రేమ మయం గా
ఉంటేనే దానిని దీపం లాగా గౌరవం గా చూసుకున్న పురుషుడి జీవితమే
విజయ పధం లో నడుస్తుంది . లేకుంటే ఆ శక్తే నిలువునా దహిస్తుంది .

చెప్పు , అలక వద్దు , నీకేమి కావాలి ?
చిరునవ్వుల ప్రేమలు కురిపిస్తుంటే మురిసిపోవడమే కాని ,
గొంతు మూగ పోవడమే కానీ , అల్లుకుని పోవడమే కాని
స్త్రీ శక్తి కి ఇంకేమి తెలుసనీ !
ఇపుడు అక్కడ మాటలతో పని లేదు .
ఎందరికి తెలుసు ఈ రహస్య శక్తి గురించి , గీసుకున్న హద్దుల్లో
కాపాడుకుంటున్న ఆహాల గురించి తప్ప .
                     @@@@@@@@@@

Thursday, 15 September 2016

బ్లాక్ మెయిల్ హాస్య కథ

ఇది ప్రతిలిపి . కాం లో నా పేజ్
ఈ బ్లాక్ మెయిల్ కథ మాలిక వెబ్ మ్యాగ్ జైన్ లో మూడో బహుమతి
పొందినది . మరి నా కథలు అన్నీ ఈ పేజ్ కు వెళ్లి చదవండి
Thank you malik and Pratilipi
http://telugu.pratilipi.com/v-sasikala/black-mail
#freeread

http://telugu.pratilipi.com/v-sasikala/black-mail

‘త్వరగా కానీ ” పులిపిరి మొహం తొందర పెట్టింది.పబ్లిక్ ఫోన్ డైల్ చేస్తున్న కోర మీసం వేళ్ళు వణికాయి .”ఉండరా! చేస్తున్నాను ”
 ”రింగ్ అవుతుందా ?” ”హా ” తలూపాడు.”మాట్లాడు మాట్లాడు ” తొందర చేసాడు .ఊరుకోరా అన్నట్లు చేయి ఆడించాడు ,

”హలో ఎవరు ?” అవతలనుండి ఆడ గొంతు .”నేను ఎవరైతే ఏంటి ? చెప్పేది విను ” కటినంగా అన్నాడు కోర మీసం. ”నువ్వు ఎవరో తెలీకుండా నేను వినడం ఏమిటి? వెధవ మొహం నువ్వూను ”

విసుగ్గా అంది అవతలి గొంతు..ఎలా తెలిసిందబ్బా !మనసులో అనుకోని”నాది వెధవ మొహం అని నువ్వు చూసావా? చెప్పేది వినకపొతే”

“నీకే నష్టం ” అన్నాడు..”సరే ఏడువు ”పెద్దగా నవ్వాడు .”పెట్టేయ్యమంటావా ?” వటాలి నుండి అసహనం
 ”కాదు కాదు ఉండు ఉండు . చెప్పేస్తాను .నీ ఫోటోలు నా దగ్గర ఉన్నాయి ””ఉంచుకో . దానికి నాకు చెప్పడం ఎందుకు ?”ఛీ ఛీ బ్లాక్ మెయిలర్స్ కి వాల్యు లేకుండా పోయింది . పళ్ళు పట పటలాడించాడు .
రచన - వి శశికళ

ఈ కథను పూర్తిగా చదవడానికి ఈ క్రింది చిత్రంపై క్లిక్ చేయండి

Friday, 5 August 2016

నివాస్ నీ ఫర్స్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు ?
రే నివాస్ గుర్తుందా ? నువ్వు బిటెక్ అప్లికేషన్ వ్రాసిన రోజు .
అప్లికేషన్ నేను నింపబోతుంటే శ్రీనివాస్ గారు
"మీరెందుకు నింపుతున్నారు , తననే నింపనివ్వండి " అన్నారు

"తప్పులు పొతే ఎలా ? " అడిగాను .
"పోనివ్వండి . ఎలా చేస్తే కరక్టో నేర్చుకుంటాడు " సింపుల్ గా చెప్పేసాడు ,
అమ్మ మనసు ఆయనకు ఏమి తెలుస్తుంది !
తప్పులు అనే ముళ్ళు తన బిడ్డ పాదాలకు తగలకుండా
బిడ్డ పాదాల కింద తన అరచేతులు పెట్టాలి అనుకుంటుంది తల్లి .

కాని నాకు అర్ధం అయింది ఈ లోకం లోకి నువ్వు ఒక్కడివే వెళ్ళాల్సిన
రోజు వచ్చేసింది . ప్రస్తుతానికి దాని పేరు కె . ఎల్ . యు .
కాని అక్కడి నుండి నువ్వు రెక్కలు బలంగా చేసుకుంటూ ఎగరడమే కాని
ఇక నారెక్కల్లో ఒదుక్కోవు. ఇప్పటి దాకా అమ్మ గా ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది ఈ
లోకాన్ని ఎదుర్కోవడానికే , కాని చిత్రం లోకం లోకి నువ్వు ఒంటరిగా
వెళుతున్నావు అనే బాధ !

ఒక్కటే సంతోషం , నేను నేర్పిన విషయాలు నువ్వు ఏవీ మర్చిపోలేదు ,
చుట్టూ ఉన్న లోకాన్నే నీ స్నేహం తో అమ్మగా చేసుకున్నావు .
ఇప్పుడు నిన్ను కాపాడే అమ్మ చాలపెద్దది . తన చేతులుగా నిన్ను
రక్షించే బోలెడు మంది స్నేహితులు .

విప్రో లో చేరటానికి వెళ్ళగానే , మీ నాన్న తో అన్నాను
"ఎలా చేస్తాడో వాడు , ఏది మంచిదో ఏది చెడ్డో ఎలా
తెలుస్తుంది ?"అన్నాను

ఒక్కటే ఆయన సమాధానం
" వాడెప్పుడో వాడి ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కనుక్కొని ఉంటాడు లేవే ! "

స్నేహం తల్లి లాగా దారి చూపిస్తుంది . నీ బాధ్యతలు చేస్తూనే దానిని
ఎప్పుడూ పెంచుకో . అది విలువైన ఆస్తి .
నేస్తాలు ఒకే అమ్మకు పుట్టినపిల్లలు . ఆ అమ్మ పేరు జీవితం .
మరి అమ్మని మర్చిపోకు . అమ్మ కూడా ఒక ఫ్రెండే  :-)

Monday, 4 July 2016

నక్షత్ర మిత్రులు ఎలా వచ్చింది !!

చాలా మంది మోస పోయే విషయం "ఒక రచన తామే చేస్తున్నాము
అనుకోవడం "
మేమే కదా వ్రాసేది అంటారా ,మరి అంతకు ముందు లేని
ఒక ఆలోచన తళుక్కున ఎలా వచ్చింది ?
దానిని అక్షర రూపం లో పెట్టడం ,సొగసులు దిద్దడం
మాత్రమె మీరు చేసేది .
ఇంకో విషయం తెలుసా ,కష్టపడి మీకు తెలిసిన దాంతో
తెగ ఆలోచించినపుడు కంటే ఏ ఆలోచన లేకుండా
మీ జనాన్ని తర్కాన్ని పక్కన పెట్టినప్పుడు ఇంకా బాగా
వ్రాయగలరు .
కావాలంటే "నక్షత్ర మిత్రులు " వ్రాసిన టే రా ,బార్బరా ఇద్దరినీ
అడగండి . వాళ్ళే చెపుతారు వాళ్ళ మాటల్లో ......

మీ చేతిలో పూర్తీ కావాల్సిన పుస్తకం ,వ్రాసేదాకా అన్ని పనులకు
అడ్డం నిలిచి మీ చేత ఆ పుస్తకం ఎలా విశ్వ శక్తి వ్రాయిస్తుందో !
అలవోకగా దానిని ఎలా మార్చుకోవచ్చొ !

ఈ పుస్తకం వ్రాయాలి అనుకున్నప్పుడు ప్లయిడియన్స్ చెపితే
వాటిని రికార్డ్ చేసుకొని వరుసగా వ్రాయడమే అనుకుంది టే రా

తీరా చూస్తె వాళ్ళు పుస్తకాన్ని చెపుతూ పోరాట,
మేము చెపితే నువ్వు వ్రాస్తే నువ్వు మర మనిషి లాగే అవుతావు
అని చెప్పేశారు .
నీ సహజ అవబోధనకు అనుగున్యంగా విషయాలు వరుసలో
ఏర్పరిచి ఈ పుస్తకం వ్రాయాలి . తర్కాన్ని , హేతువాద మనస్సును
పక్కన పెట్టాలి . ఇది నీకు జఠిలంగా అనిపించినా దీని తరువాత నువ్వు
ప్రజ్ఞ వెలిగే ఉన్నత తలాల లోకి ప్రవేశిస్తావు, ఓ సవ్యంగా అమరిక
, ఓ పరిపూర్ణం అయిన విశ్వాసము నెలకొన్న స్థితి లోకి ప్రవేశిస్తావు .
పుస్తకం పూర్తీ ఐదానికి గొప్ప పేరు వచ్చిన తరువాత

"ఎలా దాన్ని వ్రాసానో నాకే తెలీదు ! నిమిత్త మాతృరాలిని " అంటావు .

ఇంకా వాళ్ళు టే రా తో ఇలా చెపుతారు
"స్వంత విషయాలు వదిలి పెట్టగల వాళ్ళు అందరు విశ్వాత్మలో
సాదృశ్యాన్ని సాధిస్తారు "

"మీరు ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తున్నాము అని ముందే ఒక ప్రకటన చేయండి .
నీకున్న విశ్వాసం లేని వాళ్లకు ఈ పుస్తకం గందరగోళం గా ఉంటుంది .
సరైన సంకల్పం చెయ్యడమే నీ వంతు . పని జరుగుతుందని
విశ్వాసం తో ఉండు . రోజు నిద్ర పోయేటపుడు ఆ పుస్తకం మీద
అట్ట ఎలా ఉండాలో ఊహిస్తూ ఉండు ." అని చెపుతారు .

ఎంత కష్టపడినా పుస్తకం వ్రాయలేక పోతూ ఉంది టే రా
ప్లయిడియన్ల తో ఇంకో మారుపుస్తకం గురించి చర్చిస్తుంది .
అప్పుడు మనిషి ఎందుకు తాను అనుకున్న పని చేయలేడో
వాళ్ళు ఇలా చెపుతారు .....
"నీమీద నీకే విశ్వాసం లేదు టే రా ,పుస్తకం వ్రాస్తావు అని అందరికీ
చెప్పావు కాని నీమీద నీకే నమ్మకం లేదు .నీలో సంభవిస్తున్న పరిణామాల
గురించి నిజాయితీగా ఉండలేక పోతున్నావు .బయట ఉన్న నీ స్నేహితులు
అందరు నీ ఆస్తిత్వాన్నే ప్రతిభింబిస్తున్నారు. నీ ఉనికి పొరల లోనికి
చొచ్చుఁ కొని పోవాలి .లోనున్న ఆత్మా క్రోధం ,ఆత్మా ద్వేషం తొలగించుకోవాలి .
ఈ పుస్తక రచన నీకు అలాంటి సామర్ధ్యాలు ఇవ్వగలదు "

వాళ్ళ మాటల టేప్ లు వింటూ అప్పుడు తనకు ఏ భావాలు
మనడులోకి వస్తే అవి వ్రాసుకునేది ,కొన్ని వాక్యాల్లో , కొన్ని వ్యాసాల్లో .
వాటిని పుస్తకం గా ఎలా మలచాలో  తెళ్లేటం......
విసుగు పుట్టింది టే రా కి , చుట్టూ పరుచుకున్న కాగితాలు
చూసి ఏడుపు వచ్చింది . అన్నీ ఏరి పారేద్దాము అనుకుంది .
ఎరడం ప్రారంభించింది .......

క్రమం లేకుండా ఎరింది , ఒక సారి ముబడు పేపర్ ఇంకో సారి పక్కనది
అన్నీ ఏరి చేతికి తీసుకోగానే షాక్ !!
అదే బుక్ మొదటి అధ్యాయం .
అంతే కార్యాచరణ లో మన అడ్డే తొలగి పోవాలి .
సంకల్ప బలం ,చేయగలం అనే విశ్వాసం ....
ఆలోచన రహిత స్థితికి వెళ్ళగలిగాము అంటే చెయ్యాల్సిన
పని అదే ముందుకు వెళుతుంది .

మీ భయాలే మీ పనికి అడ్డము .
విశ్వాసం తో మంచి సంకల్పానికి ఎనర్జీ అదే వస్తుంది అనుకోని
పని చేయండి . పని అలవోకగా అయిపోవడం చూస్తారు .

                       ********************
ధ్యానంచేయండి . ఉన్న స్థితి నుండి ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళండి


Thursday, 12 May 2016

'24' ఏమనుకుంటున్నారు ?

'24' ఏమనుకుంటున్నారు ?
ఇది మళ్ళా మాట్లాడుదాము .
ముందు ఒక విషయం . దేవుళ్ళ గురించి బోలెడు
గొడవ ఇక్కడ . ఆయనేమో అందరి హృదయాలు నావే అని
చల్లగా కూర్చొని ఉన్నాడు .

అయ్యా గొడవ పడే వాళ్ళు ! మేము ఇక్కడ ఒకరి అభిప్రాయాలు
ఒకరం గౌరవించుకుంటూ ఒకరి పిల్లలకి ఒకరం పాటాలు
చెపుతూ భిన్నత్వం తో ఏకత్వం లో హాయిగా ఉన్నాము .
ఎవరి దేవుళ్ళు వాళ్ళ నమ్మకం .
మీ పర్సనల్ విభేదాల్లోకి మమ్మల్ని బలి చేయవాకండి .
అసలు వీళ్ళ విభేదాల్లో కి దేవుడినో , స్త్రీలనో లాగి
పరువు తీసే వాళ్ళు అంటే సంస్కారమే లేనట్లు లెక్క .
వాళ్ళ తల్లి కి కాని తెలిసి ఉంటె అసలు కని  ఉండదు
ఇలాటి వాళ్ళను . ఓయ్యో ! వాళ్ళ మొహాల దగ్గర
మైకులు పెట్టె వాళ్ళు ఆపండయ్యా . దేశ ప్రజల గౌరవం
పోతుంది . వీలయితే దేశ గౌరవం పెంచండి .


ఏమిటో ఈ ''24'' గురించి  వ్రాయరాదా అని లోపల నుండి ఎవరో
అడుగుతున్నట్లే ఉంది . మా పిల్లలు నేను చూడక ముందే
ఇది అమ్మకు నచ్చే సినిమా అని నిర్ధారించేశారు .
ముందు వేణు శ్రీకాంత్ బ్లాగ్ లో దీని రివ్యు సూపర్ గా ఉంది
చదివి రండి . నేను కూడా కొన్ని చెపుతాను .

venusrikanth blogspot link ikkada 24 review

మీకు ట్రైలర్ చూడగానే అర్ధం అయింది కదా ఇది
టైం మెషీన్ గురించి అని . కాకపొతే మన ఆదిత్య 369
లాగా చూసి రావడం కాక ఆ పాయింట్ లో మార్పు చేస్తే
ఎలా ఉంటుంది అనేది విక్రం గారు చక్కగా చూపించారు .
తమిళ్ వాళ్ళు ప్రయోగాలు చేయడం భలే ఇష్టం .
తెలుగులో ఒకే మూస . బహుశ మన వాళ్లకు నచ్చవేమో !
విక్రం గారు ఆదిత్య 369 చూడలేదు అన్నారు గాని
కొంచెం అలాంటి ఫిక్షన్స్ పోలికలు ఉన్నాయి .
కాక పొతే చక్కటి స్క్రీన్ ప్లే ప్రతి అంశాన్ని చివరికి
టోకన్ 144 ను కూడా వదలలేదు . దీనిలో మైనస్
అందరు చెప్పేది రెహ్మాన్ పాటలు సో సో గా ఉన్నాయి అని ,
కాని అంటే ట్యూ న్స్ కొంచెం మామూలువే కాని
లాలి పాట ,ప్రేమ దర్శనం పాటా అక్కడక్కడ వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి .

మీకు '' ప్రకృతి ఉరిమితే '' కధ తెలుసా ? డైనోసార్ లను
చూడటానికి వెనుక కాలానికి టైం మెషీన్ లో వెళ్ళిన
యాత్రికుని కాలు కింద పడి  చనిపోయిన సీతాకోక చిలుక
వలన అతను ప్రెజెంట్ కి వచ్చేసరికి మొత్తం మారిపోయే
సంగతి . ఎక్కడ మనం పొరపాటు చేసామో , అక్కడకు
వెళ్లి దిద్దుకొనే వీలుంటే మొత్తం కధ మారిపోతుంది .
అదే విక్రం గారు చాలా ఆసక్తి గా చూపించారు . కామెడీ కొంచెం
ఉంటె ఇంకా బలే ఉండేది .

శివకుమార్ . తమ్ముడు విలన్ ఆత్రేయ . శివకుమార్ కొడుకు
మణి మూడు పాత్రల్లో సూర్య చక్కగా ఒదిగి పోయాడు .
శివ కుమార్ ,నిత్య (కీర్తి ) ల నెలల బిడ్డ మణి .
అప్పుడే 24 గంటలు ముందు వెనుకగా ప్రయాణం చేయగల
టైం మెషీన్ ను శివ కనుక్కుంటాడు . తమ్ముడు ఆదిత్య
దానిని సాదించుకొనే క్రమం లో వారిని చంపేసినా బాబు
వాచ్ మెకానిక్ గా శరణ్య దగ్గర పెరుగుతాడు . ఈ ప్రయత్నం
లో ఆదిత్య కోమా లోకి వెళ్లి పోతాడు . తిరిగి మేల్కున్నాక
వాచ్ ఎలా సాధిస్తాడు ? దానితో 26 ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళ గలిగాడా ?
లేక మణి దాని సహాయం తో అమ్మా నాన్న లను కాపాడుకున్నాడా ?
భలే సస్పెన్స్ . కాని కదా ఊరికే ముందుకు వెనక్కు ,ఎలా
తీసాడబ్బ ! చూడటానికే మనకు అర్ధం కావడం లేదు . అందరు
బ్రతకడాన్ని నేను అసలు జీర్ణించు కోలేక పోయాను . నిత్య , సమంతా
పెద్ద పాత్రలు లేకున్నా సో క్యూట్ . శరణ్య అయితే అమ్మ పాత్రలో
జీవించింది . ఇక టైం ప్రీజ్ చేసినపుడు వాన చినుకులు
ప్రీజ్ అవ్వడం సూపర్ . హాల్ అంతా చప్పట్లే .

నిజంగా మనం కాలం లో వెనక్కి వెళ్లగలమా ?వెళితే !!
అవును వెళ్ళ  వచ్చు . కాక పోతే మన ధ్యానం లో సూక్ష్మ
శరీరం తో , నమ్మరా ? అంతే ఇప్పుడు సైన్స్ అన్న తరువాత
అన్ని బౌతికంగా చూస్తె కాని నమ్మము . అప్పుడే గ్రహణాలు ,
గ్రహాల చలనం , తోక చుక్కలు కనిపెట్టారు టెలిస్కోప్
లేకుండా , అయినా నమ్మము .
ఒక పని చేయండి హైదరాబాద్ లో పిరమిడ్ మెడిటేషన్
'' న్యూటన్ , లక్ష్మి '' వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళండి . మీకు ఇప్పుడు
ఇబ్బంది పెట్టే పాత్ర తో గతం లో మీ అనుభందం ఎక్కడ
ఉందొ అక్కడకు తీసుకుని వెళతారు . అప్పుడు మీ తప్పును అక్కడ
ఒప్పుకొని రండి . ఇప్పటి పరిస్థితి అంతా ఎలా సవ్యంగా
మారుతుందో చూడండి .
ప్రతి ఒక్కరి పాత్ర ప్రతి ఘటన లో ఎంతో ప్రభావాన్ని
చూపుతుంది ,అది మంచికో చెడుకో అది వేరే సంగతి .
గుడ్ల గూబ ఈక ఈ సినిమాలో టైం మిషీన్ ని సృష్టించింది ,
కోమాలో ఉన్న విలన్ ని మేలుకొలిపింది . మంచి జరిగిందా
చెడు జరిగిందా ..... ఏమో ! వదిలెయ్యండి . మరి మీరు
పాల్గొనే జీవిత సంఘటన లను మీరు ఎటు వైపు
మరలించాలి అనుకుంటున్నారు ?
''Presence makes miracles whether it may be yours or mine ''

                                     @@@@@@@@@@

Friday, 8 April 2016

హమ్మయ్య ! ఉగాది కి ఊపిరి పీల్చాను

హమ్మయ్య ! ఉగాది కి ఊపిరి పీల్చాను 
అదేనండి ఊపిరి సినిమా లో ఊపిరి పీల్చాను . 

ఎప్పటినుండో .... ఎవరో ఫేస్బుక్ రివ్యు లో 
మొత్తం కన్నీళ్లు వస్తూనే ఉన్నాయి నవ్వుతోనో !
ఏడుపుతోనో ! అని పెట్టినప్పటి నుండి ఈయనికి 
రిక్వెస్ట్ పెడితే కొన్ని పనులు ,కొన్ని వీలు కాదులు ,
కొన్ని క్రికెట్ లుగా రోజులు దొర్లి , దేవుడి దయ వలన 
మనోళ్ళు ఫైనల్ కి రాలేదు కాబట్టి ఈ రోజుకి 
వెళ్ళగలిగాను . ఇందు మూలంగా మీరు నాకు 
దేశ భక్తి లేదని మీరు భావించవద్దు . ఇన్ని వత్తిడుల 
మధ్య దేని కోసం అయితేనేమి నా దేశ ప్రజలు 
కేకలు వేస్తూ నవ్వుకునేది ఏదైనా నాకు 
''మామ్ '' '' జి ఎస్ ఎల్ వి '' ప్రయోగాలంత  గొప్పదే!
''లోకా సమస్తా క్రికెటో భవంతు ''
''సర్వేజనా సంతోషం భవంతు '' 

ఇది ఇంటచ్బు బుల్స్ కి రీమేక్ . మనకు చేరే రీతిలో 
మలచి పి వి పి వాళ్ళు తీసారు . కధలో ఎంత లీనం అయిపోతాము 
అంటే ఇప్పుడు లిరిక్స్ ఎలా ఉన్నాయి ,సీన్స్ 
ఎలా తీసారు మళ్ళా చూడాలి అనుకుంటున్నాను . 
కధ  చెప్పే ముందు మా వారు సర్టిఫికేట్ చెప్పేస్తాను . 
''అసలు సినిమా అప్పుడే అయిందా అన్నారు ''
ఆయన అన్నాడు అలాగ అంటే ఆ సినిమా కి  ఆస్కార్ 
వచ్చినట్లే ! 

కొంత వరకు మీకు తెలుసు కదా ,విక్రమాదిత్య (నాగార్జున )
చాలా హుషారు సాహసం గల బిజినెస్ మాన్ . 
పారిస్ లో గ్లైడింగ్ చేస్తూ కింద పడి చేతులు కాళ్ళు 
పారలైజ్ అయిపోయి వీల్ చైర్ లో ఉంటాడు . అతని 
పి . ఏ . తమన్నా (కీర్తి ) ఫ్రెండ్ లాయర్ ప్రకాష్ రాజ్ (ప్రసాద్ ) 
నాగార్జున ను చూసుకోవడానికి పెరోల్ మీద బయటకు వచ్చిన 
శీను (కార్తీక్ ) చేరుతాడు . తరువాత అతనికి చేరువై 
అతనిలోని డిప్రెషన్ తొలగించి నవ్విస్తాడు . కాని 
తన భవిత ను వదిలేస్తూ అతని సేవలు చూస్తూ కూర్చోలేడు 
కదా అందుకే '' మీకు బాధ పడే పరిస్థితి రాకుండా చూసే 
మనిషిని చూసాను '' అని అతనికి ఇష్టం అయిన ప్రియ ను 
కలిపేస్తాడు . 

నిజానికి ఇది ఒక కధ కాదు , ఒక డిసేబుల్డ్ పర్సన్ ,ఒక 
సామాన్య వ్యక్తి రెండు కోణాలలో చూపిన కధ . 
కధ లో మనం నవ్వుకుంటూ ఉంటాము . అటు శీను 
ఇంటి నుండి ఏదో ఒక ఎమోషన్ సీన్ , మళ్ళా ఇటు 
నాగార్జున తో ఉంటాము అటు ఏదో ఒక ఫ్లాష్ బాక్ , 
నిజంగా స్క్రీన్ ప్లే హాట్స్ ఆఫ్ . కంచె తరువాత 
మళ్ళీ మంచి సినిమా చూసాను . విక్రమాదిత్య కు 
బాగయి పోవడం లాంటి తెలుగు సినిమా ముగింపు లు 
పెట్టలేదు పైడిపల్లి వంశీ కాని ముగింపు లేకుండా 
కధ ఉండదు కాబట్టి చనిపోవడం కాకుండా ప్రియతో 
కలిపాడు . ఇది తాత్కాలిక ముగింపే , ఏదో పెయింటింగ్ 
అభిరుచి తో వాళ్ళు దగ్గర అయ్యారు . కాని నిజానికి 
దగ్గర అయిన తరువాత లోపాలు పెద్దవిగా కనిపిస్తాయి . 
అందులో చేతులు కాళ్ళు రెండూ లేనివాళ్ళతో సాహచర్యం 
అంటే గాంధారి లాగా జీవితం అంతా కళ్ళు కట్టేసుకోవడమే !

ఒక లిరిక్ ఉంది దీనిలో ''నీవేం ఇచ్చావో నీకైనా తెలుసా 
నేనేం పొందానో తెలుసా " 
నిజానికి శీను లాంటి భాద్యత లేని వ్యక్తి విక్రం కి ఎలా 
నచ్చాడు ?ఏమి ఇవ్వగలిగాడు ? 
అదే అడిగిన మిత్రుడు ప్రసాద్ తో ''వాడికి జాలి దయ 
లేవు . ఇప్పుడు నాకు వాడే కరక్ట్ '' అంటాడు విక్రం 
శీను యెంత జాలి దయ లేని వాడు అంటే కాళ్ళకు 
స్పర్శ లేదని వేడి నీళ్ళు పోసి నవ్వుకుంటాడు . 
అర్ధ రాత్రి విక్రం కి ఊపిరి ఆడనపుడు పట్టించుకోక 
ఐ . సి . యు లు చేర్చాల్సి వస్తుంది . ఇక వానిలో 
విక్రం కి కావాల్సింది జాలి లేని తనం . 

అంటే డిసేబుల్డ్ పర్సన్స్ సారీ పిజికల్లీ చాలెంజ్ద్ పర్సన్స్ 
ఇతరుల సానూభూతితో ఎంత విసిగి పోయిఉంటారో నాకు 
బాగా తెలుసు , స్వీయ అనుభవం.  అప్పటికీ నాకేమి 
పెద్ద లేదు పార్షియాల్ డెఫ్ , అదీ రెండిటి ఆడియో లెవల్స్ 
తేడా కాబట్టి మాట నాకు సరిగా అర్ధం కాదు చిన్నగా ఉంటె . 
ఇందిర గారు , ఏదో నాతొ అభిమానంగా చెపుతున్నారు . 
నాకు వినపడటం లేదు అని ఎలా చెప్పాలి , అది 
ఎలా ఉంటుంది అంటే జోలె పట్టి జాలి అడుక్కున్నట్లు . 
చెపితే అవతలి వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో కూడా 
చెప్పలేము , నవ్వే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు . మెల్లిగా 
ఆగమని చెప్పి చెవిలో దూది తీసి చూపించాను . 
ఏమి అనకుండా ఇంకొంచెం పెద్దగా మాట్లాడుతాను అని 
చక్కగా మాట్లాడారు . ఎంత చక్కని సంస్కారం తన 
పెదాల మీద ఉండే చిరు నవ్వు అంత  అందంగా . అది 
కదా కావాల్సింది !

డబ్బు ఉన్నా ఆరోగ్యం లేక పొతే సుఖం ఉండదు ,సుఖం 
సంతోషం ఎక్కడ ఉంటాయి వాళ్ళు వాళ్ళుగా ఉన్నప్పుడే ! 
శీను లో విక్రం కి నచ్చినది అదే , అతనిలో తన చైతన్యం 
తన పార్శ్వం కనిపిస్తూ ఉంది . ఆగిపోయిన తనలోని 
అదే హుషారు జోరు ఒక్కసారి ఇంకో రూపంలో , అందుకే 
శీనుకి విక్రం బాగా కనెక్ట్ అయిపోయి అతను డ్రైవ్ చేస్తుంటే 
తానె చేసినంత హ్యాపీ . ఆతను వదిలి వెళ్ళిపోతే తనలోని 
ఒక బాగం వీడిపోయినంత బాధ . ఫ్రస్టేషన్. మనకి కూడా 
కొందరంటే భలే ఇష్టమో ప్రేమో ఏదో ఒకటి కలుగుతూ ఉంటుంది . 
కారణం ఇదే , అక్కడ ఉండే మనమే . మనం మనంగా 
ఉండే అవకాశం సమాజం ఇవ్వదు . నియమాల మధ్య 
నడవమంటుంది . ఒక రకంగా మనం కూడా చేతులు కాళ్ళు 
లోలోపల పారలైజ్ అయిన స్టేజ్ లోనే ఉన్నాము . 
''నాకు ఎగరాలి అని ఉంది శీను '' అని విక్రం అన్నప్పుడు 
నిజంగా మనకు కూడా ఎగురుతున్న అనుభూతి ! 


ఇక ఆడవాళ్ళతో విక్రం రెండు సీన్స్ ఒకటి తనకు 
ఆక్సిడెంట్ అయినందువలన తనతో సుఖ పడదు అని 
బలవంతంగా నచ్చలేదు అని చెప్పి వదిలేసిన 
పాత ప్రేయసి నందిని ని విక్రం కలవడం . తనకు 
పుట్టిన పాప స్పర్శ ను మనసారా ఆస్వాదించడం . 
అదీ ప్రేమంటే ! తనకు నచ్చిన వాళ్ళు బాగుండాలి 
అని కోరుకోవడం , వాళ్ళ ఆనందాన్ని తానూ మనస్పూర్తి 
గా అనుభవించడం . అది ఫీల్ అయిన వాళ్ళు తప్ప 
ఇలాంటి సీన్ వ్రాయలేరేమో . 

రెండోది వీల్ చైర్ మీదే పారిస్ లో ఒక అమ్మాయి ని తనతో 
డేట్ కి ఒప్పించడం . నిజంగా నాగార్జున మన్మధుడు 
అనిపించడానికే ఈ సీన్ వ్రాసి ఉంటారు . అన్నీ ఉన్న 
భర్తలు కూడా అలా భార్యలతో ప్రవర్తించక వాళ్ళ 
థాంక్స్ కోల్పోవడమే కాక ద్వేషాన్ని రగిలిస్తున్నారు . 

నిజంగా పాత్రధారులు ఆ కేరక్ట ర్స్ కి ప్రాణం పోశారు . 
పాటలు , మ్యూజిక్ , కెమరా అన్నీ భలే ఉన్నాయి . 
చూడక పోతే మీరొక మంచి సినిమా మిస్ అయినట్లే :-)

                       @@@@@@@ 

Monday, 29 February 2016

మీ అమ్మ కూడా ఇంతేనా ? ఉత్తుత్తి నేనా ?

నివాస్ గాడు పూనే ట్రైనింగ్ కి వెళ్లి ఒకటిన్నర నెల . 
మూడు నెలలు అయితే కాని నెల్లూరు కి రానన్నాడు . 
ఎంత పిల్లలు పెద్ద అయిపోయారు అని మనసుకు 
సర్ది చెప్పుకున్నా తల్లి మనసుకు వాడు ఎలా ఉన్నాడో 
అనిపిస్తూనే ఉంటుంది (అందరికీ ఇంతేనా ?)
మంచి చెడు నేర్పెసాము . ఎంచుకున్న విలువలతో 
తన జీవితాన్ని సార్ధకం చేసుకుంటూ వెళ్ళడం ఇక వాడి పని . 
జన్మ ఇచ్చెసాము ,మంచో చెడో దానిని నడిపించుకోవడం 
వాడి చేతులోనే ఉంది . అబ్బ వాడి చిన్న చేతుల్లో ఇంత 
పెద్ద జీవితం పడుతుందా !
ఇంకా ఏమి చిన్నవాడు ..... చక్కగా మీసాలు వచ్చేసి ఓటు 
హక్కు కూడా వచ్చేస్తే .... 
అయినా సరే అప్పుడప్పుడు చూస్తె బాగుండును . 
హమ్మయ్య వీడియో చాటింగ్ లో దొరికాడు :-)

అదిగో రింగ్ అవుతూ ఉంది . వచ్చేసాడు బిడ్డ స్క్రీన్ మీదకి 
అమ్మా అంటూ ..... ఛీ ఇప్పుడే మా కెమరా బ్లాక్ అవ్వల్నా ?
వాడికి మాత్రం మమ్మల్ని చూడాలి అని ఎంత కోరిక ఉంటుంది !


సరే ఏమి చేద్దాము .... వాడినైనా చూడొచ్చు .... 
''ఏం డూయింగ్ '' అన్నాడు 

''చపాతి ఈటింగ్ '' నవ్వాను . 
''అబ్బ మా నీ చపాతి కూర తిని ఎన్ని రోజులు అయిందో '' 

''ఏది నీ రూం చూపించు రా '' 
చూపించాడు . పిల్లలు వీడి లాగానే ఉన్నారు . 
టి . వి చూపించాడు . ఏమి చూస్తున్నారు ?
ఓహో ..... మీలో ఎవరు కోటీశ్వరుడు ?

''తెలుగు వస్తాయా రా ?'' 
''అన్నీ వస్తాయి మా . నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ?
నాన్న ఎలా ఉన్నారు ? విశేషాలు ఏమిటి ?''

''అందరు బాగుండారు . మాకేమి విశేషాలు ఉంటాయి !
నువ్వే చెప్పు '' 

''అమ్మ ఇక్కడ మూడు పూట లు చపాతీలే ,పావ్ బాజీ 
పాని  పూరి . పక్కనే పెద్ద మాల్ ఉంది . ఏమైనా దొరుకుతాయి '' 

అప్పుడెప్పుడో చూసిన వీడియో గుర్తుకు వచ్చింది . 
అక్కడ ఉండే స్టూడెంట్ కి పూనే అమ్మ సాంబారు చేసి పెడితే , 
చెనై లో ఉండే స్టూడెంట్ కి ఇక్కడ ఉండే అమ్మ అక్కడి 
వంటలు చేస్తుంది . అలాగ ఎవరైనా మమ్మీ అక్కడ నా బిడ్డకు 
దొరికితే బాగుండును . అసలే వాడికి టిఫిన్ అంటే ప్రాణం . 
ఎందుకులే వాడికి గుర్తు చేయడం . 

''ఒరే  అక్క కవిత చదువుతుందట '' 
ఓక నిమిషం విని , విననట్లు ఆక్షన్ . 
అందరం నవ్వుకున్నాము . 

''ఇంకేమిటి విశేషాలు ?'' ఈ ప్రశ్న అక్కడి నుండో ఇక్కడి నుండో 
పదిహేనో సారి అడగడం . 
ఏముంటాయి మాట్లాడుకోవడానికి !

కాసేపు ఎడుస్తునట్లు , నవ్వుతున్నట్లు , నాలుక బైట ఉంచి ... 
ఏదో వాడి తేలీ ఫిలిం అక్క్షన్ చేస్తాడు . పర్లేదు బిడ్డ కళ్ళ 
ముందు అల్లరి చేస్తున్నట్లే ఉంది . 

ఎవరు కనుక్కున్నారో ఈ వీడియో కాలింగ్ 
''శతమానం భవతి '' 

ఏముంది మాట్లాడింది ..... అంతా ఉత్తుత్తినే ..... 

అయితే నేమిటి నా బిడ్డ బాగున్నాడు అని తెలిసింది . 
వాడు ఏమి తింటున్నాడు అని తెలిసింది . 
ఫ్రెండ్స్ తో బాగున్నాడు అని తెలిసింది . 
జలుబు లేదు అనుకున్నాను . 
అన్నిటికి మించి అమ్మ తో మాట్లాడాను అనే తృప్తి వాడికి .... 

ఏమి లేదు కాని ...... ఏదో మరి అటు నుండి ఇటు , 
ఇటు నుండి అటు ప్రవహిస్తూ .... 
తల్లి బిడ్డలా బంధం అంతేనేమో ! 

మీ అమ్మ ఇంతేనా :-)
                    @@@@@@@@ 


Tuesday, 2 February 2016

కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి

కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి 

see this

ఇప్పుడు చెప్పుకోవడం ఎందుకు ?
కొన్ని సార్లు కొన్ని విషయాలు ఎవరికైనా చెప్పాలి 
అనిపిస్తుంది . బహుశా అవి చెప్పక పోతే ఇంకో 
తరానికి చేరవు ఏమో! 

ఒక పదహారు ఏళ్ళకు ముందు విషయం .... 
ఇంటి పక్కన ఒక శ్రీ వైష్ణవుడు అయిన టీచర్ 
మా ఇంటి పక్కన ఉన్నారు . ఆయన ఇల్లాలు 
ఇద్దరు మంచివాళ్ళు . 
ఒక రోజు నేను వెళ్లి ''నాకు కనక ధారా స్తోత్రం 
నేర్పిస్తారా ?'' అని అడిగాను . 

''నువ్వు చదువమ్మా . తప్పులు పోయిన దగ్గర 
చెపుతాను '' అని ఓపికగా చెప్పారు . 
''నాకు మంత్ర పుష్పం నేర్పిస్తారా ?'' అడిగాను . 
సహస్ర శీరుషం  దేవం విశ్వాక్షం ...... 

''లేదమ్మా మంత్రపుష్పం స్త్రీలు చదవకూడదు ''
చెప్పారు . 
నేనేమి అనలేదు . పెద్ద వాళ్ళు ఒక మాట 
చెప్పారు అంటే యేవో కారణాలు ఉంటాయి . 

ఇప్పుడు శని సింగనాపూర్ గుడి లోకి స్త్రీలు 
ఎందుకు వెళ్ళ  కూడదు ? అయ్యప్ప గుడి లోకి 
స్త్రీలు ఎందుకు వెళ్ళ కూడదు ? ఎందుకు 
వివక్ష అని ఇప్పుడు ప్రశ్నిస్తున్నారు ? 

నాకు తెలిసిన విషయం ఏమిటి అంటే గుళ్ళోకి 
కొన్ని వర్ణాలు వెల్ల కూడదు అనేది మధ్యలో 
యేవో ఆధిపత్యాల వలన వచ్చింది కాని , 
ఇలా స్త్రీలు వెళ్ళ  కూడదు అనేది మాత్రం 
కొన్ని ఆ గుడి ఏర్పరిచిన సూత్రాల మీద ఆధార 
పడి  ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను . 

ఇక్కడ గుడి నిర్మాణానికి ట్రాన్స్ ఫార్మర్స్ కి 
ఉండే సంభంధం సూచిస్తూ తీసిన ఒక షార్ట్ ఫిలిం 
లింక్ ఇద్దాము అనుకున్నాను . అది నాకు 
దొరక లేదు . 
అసలు భారత దేశ విజ్ఞానం ఎంత సైన్స్ ను 
చూపిందో జంతర్ మంతర్ లో చూస్తె తెలుస్తుంది . 
మధ్యలో వచ్చిన బ్రిటీష్ పాలన మన సంస్కృతిని 
దెబ్బ తీయడం  వలన సైన్స్ మీద ఆధారపడిన మన 
ప్రపంచం కుల మతాలుగా ,మూడ నమ్మకాలుగా 
మిగిలిపోయింది . 

శని సింగనాపూర్ నేను చూసాను . అది ఒక 
విగ్రహం కాదు , ఒక బండ లాగా ఉంది . 
నేను అనుకున్నాను బహుశా అది శని గ్రహం నుండి
పడిన శకలం అయి ఉండవచ్చు అని !
మరి అది శని గ్రహం నుండి పడినది అని మనవాళ్ళకు 
ఎలా తెలిసిందో . ఇంకా మనం వేరే గ్రహాల నుండి 
తెచ్చిన దూళి రేడియేషన్ మన మీద పడకుండా 
దీనికి ఎప్పుడు నువ్వుల నూనె తో అభిషేకిస్తూ 
ఉన్నారేమో ! ఆడవాళ్ళ గర్భాశయం విషయం లో 
మన వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మనం 
గ్రహణం అప్పుడు చూస్తున్నాము . పాయింట్ వెయ్యో 
వంతు రేడియేషన్ కూడా తరువాతి తరానికి సోక 
కుండా అవి జాగ్రత్తలు . గ్రహాణ  మొర్రి నిజం 
కాక పోవచ్చు . కాని రేడియేషన్ శిశువుల మీద 
ప్రభావం చూపిస్తుంది అనేది నిజం . మరి ఆ విగ్రహం 
నుండి ఆడ వాళ్లకి ప్రభావం కలగా కుండా అది 
జాగ్రత్త కావొచ్చు . 

అయ్యప్ప గుడి కూడా అంతే . స్త్రీలు పెద్ద వాళ్ళు అక్కడికి 
వస్తారు . అది ఒక గుడి ప్రయాణం కాదు , నలభై రోజులు 
సంకల్పంతో మనసును జయించి బ్రహ్మచర్యం 
పాటించడం లో మనుషులు కు ఇచ్చే ట్రైనింగ్ . 
వారు వారి విధులను సరిగా పాటించెందుకే అక్కడకు 
స్త్రీల ప్రవేశం లేదు . వారికి ఆ విధి అవసరం లేక 
రాకూడదు అని చెప్పి ఉంటారు . 

మంత్రము అనేది ఒక ఎలెక్ట్రో మాగ్నటిక్ తరంగ 
సృష్టి ( దేవాలయ నిర్మాణం వీడియో దొరికితే 
చూడండి ) అది ఎన్ని హెడ్జ్ లలో వెలు వడాలో 
అంత స్థాయి లో వెలువడితేనే అది ప్రభావం 
చూపించవలసిన చక్రాల పై ప్రభావం 
చూపుతుంది . మంత్రం పుష్పం చదవాల్సిన 
గొంతుక స్త్రీ కి సరిపోదు . అందుకు వాళ్ళు 
చదవకూడదు . తెలుసుకుంటూ వెళితే మన 
సంస్కృతి లో విజ్ఞాన ఖని ఉంది . మధ్యలో వచ్చిన 
పెత్తనాల అజమాయిషీ లలో ఎంతో విజ్ఞానాన్ని 
కోల్పోయాము . ఈ రోజు అందరు మన సంస్కృతి 
ని ఎగ తాళి చేస్తుంటే ..... దాని వెనుక ఉన్న 
సైన్స్ ను మనం చెప్పలేని స్థితిలో తల వంచు 
కొంటున్నాము . 
మళ్ళీ ఎందరో మహర్షులు మహానుభావులు ఇవన్నీ 
చెప్పడానికి ఇక్కడకు రారు . మనమే మన తార్కిక 
జ్ఞానం పెంచుకొని ప్రతి కట్టడం వెనుక , సూత్రం 
వెనుక ఉన్న అసలు సూత్రాన్ని కనుగొనాలి . 
ఇంత  పెద్ద నిర్మాణాలు కేవలం మూడ నమ్మకాల 
కోసం చేసినవి కాదు . ఇన్ని నిభందనలు వివక్ష 
తో పెట్టినవి కాదు . 
స్వార్ధం తో పెట్టినవి మాత్రం ఖండించాల్సిందే !''యత్ర నార్యంతు పూజ్యంతి తత్రే రమంతు 
దేవతా '' 
స్త్రీలు పూజింపబడు చోట దేవతలు చరించుదురు . 
వాళ్ళు పై లోకం నుండి రావలిసిన అవసరం లేదు 
మీరు ఇంట్లో ఆడవాళ్ళను గౌరవంగా చూసుకుంటే 
వారే మంచి మనసుతో దేవతలుగా మారి మీ ఇంటిని 
కాపాడుతారు . పరస్పర గౌరవమే మన భారత నిర్మాణానికి 
మూలాధారం . Thursday, 21 January 2016

మా నేల తల్లి (4) ...... ఎర్ర అరుగుల సీరీస్


మా నేల తల్లి (4) ...... ఎర్ర అరుగుల సీరీస్ 

maa nela thalli part 3 link ikkada

నా కంటే ఒక జానా పొడుగు ఉంటుందేమో ఆ అమ్మాయి !
అంత చక్కగా వంగి నాట్లు వేస్తుంటే నాకు 
భలేగా ఉంది . 
''నాన్నా , నేను కూడా వేస్తాను '' 
''వద్దు తల్లి బురద అవుతుంది '' 
అంతే చటుక్కున మట్టి మీద కూర్చొని ఊ చేస్తాను 
అని రాగాలు . అక్కడ నాయన ప్రాణం ఒప్పుకోదు .,
బిడ్డ ఏడిస్తే . ముద్దు వచ్చినపుడే చంక ఎక్కాలి అని 
ఏ బిడ్డలకు అయినా తెలుసు . 

నేను మడి  లోపలకు కాలు పెడుతుంటేనే 
ఆడంగులు అంతా అడ్డుకునేసారు . 
''వద్దు బుజ్జమ్మా , బురద పడిపోతావు ''అని 
నేనా వినేది  ''మరి ఆ యమ్మి పడిపోలేదే !''
 చూపించాను ఆ అమ్మాయిని . 

''ఆ యమ్మికి పని అలవాటు కావాలా తల్లే ,నీకెందుకు 
ఇయ్యన్నీ ?'' 

''నేను నేర్చుకుంటాను ''
''నువ్వు చదువుకుంటుళ్ళా  బుజ్జమ్మా , ఆ యమ్మి కి 
ఏమి లేదు . పనీ పాట రాక పోతే ఎట్టా బతుకుద్ది '' చెప్పారు . 

''నాన్నా '' పెద్దగా అరిచాను . 

''వెయ్యనీండి మే ''చెప్పేసాడు ''జాగ్రత్త '' అన్నాడు . 

ఇంకేంది దూకాను ..... బురదలో కాలు ఇరుక్కునిపోయింది . 
గౌను మీద మళ్ళీ బురద నీళ్ళు . కాలు లోపల 
నుండి లాగడం కష్టంగా ఉంది . అయినా భయపడి 
పారిపోతానా ..... 

పక్కనామే నాలుగు మొక్కలు ఇచ్చింది
 ''ఎయ్యి బుజ్జమ్మా '' 

చూసాను పక్క్కకి వాళ్ళు సర సర బురదలో మొక్కలు 
గుచ్చుకుంటూ వెళుతున్నారు . 
నేను వంగి లైన్ చూసుకొని ఒక్కటి గుచ్చాను . 
చేయి తీసేసరికి పడిపోయింది . మళ్ళీ లేపి గుచ్చాను . 
నిలబడింది . కాలు లాగుతుంటే బురద లో నుండి 
రావడం లేదు . ఆ అమ్మాయి ఎలా నడుస్తుందో !
పడుతూ లేస్తూ వాళ్ళ తోటే  గుచ్చేస్తుంది . 
ఇంకోటి .... ఇంకోటి .... 
హయ్య నాకు వచ్చేస్తుంది నారు 
వెయ్యడం . 

''అట్టా  కాదు బుజ్జమ్మ , అంత దూరం లో వెయ్యకూడదు ''
చెప్పింది పక్కనామే . 
వాళ్లకు అన్నానికి వేళ అయిపోతున్నా 
నాన్నకు కోపం వస్తుందని వేస్తూ ఉన్నారు . 

''అట్ట ఏస్తే కొన్ని నాట్లే  పడుతాయి ''
''పడితే '' అన్నాను 
'' మీ నాయనకే వరి తగ్గుద్ది '' చెప్పింది .
అమ్మో మా నాయనకు చానా వడ్లు రావాలి . 
దగ్గర దగ్గరగా గుచ్చాను . 

''అంత దగ్గరగా వెయ్యకూడదు బుజ్జమ్మా '' 
''వేస్తె '' 
''మొక్క ఎట్టా పెరుగుద్ది ?
 అప్పుడింక వెన్నులు ఎట్టా వస్తాయి ? 
దోమలు కూడా వచ్చేస్తాయి వెలుతురు పడక పోతే '' 

అర్ధం అయింది . దగ్గరగా వెయ్యకూడదు . దూరం గా 
వెయ్యకూడదు . అమ్మ ముగ్గులో చుక్కలు పెట్టినట్లు 
వెయ్యాలి . ఇది వచ్చేసింది కాని ఈ బురదలో కాలు ఎలా 
లాగాలో తెలీడం లేదు . చేతిలో మొక్కలు అయిపోయాయి . 
'
'ఇంకా కావాలి అన్నాను అటు వైపు నడుస్తూ . 
అంతే ముందుకు పడిపోబోయాను కాలు పైకి రాక . 
గబుక్కున పట్టుకున్నారు . 

''తల్లే నువ్వు వెయ్యబాకమ్మా !నువ్వు పడిపోతే సెట్టేయ్య 
మమ్మల్ని తిడతాడు . ఎళ్ళు బుజ్జమ్మా . గనిమ మీద 
కూర్చో పో '' అందరు బ్రతిమిలాడినట్లు చూస్తున్నారు , 
కొంచెం జాలి కూడా ! 

''సరే పాట  పాడండి అయితే '' 
అన్నాను పైకి ఎక్కి కూర్చొని 

''సెట్టేయ్యో !పాట  పాడితే సినిమాకి డబ్బులు ఇయ్యాల ''
నాన్నను చూసుకొని అడిగారు . 

''అట్టా గే  ఇస్తాను కానీండి మే , ఎప్పుడు సూసినా సినిమాలే 
కాపురాలు చేసేది లే '' అన్నాడు 

''వెంకటేసులన్నో ఎన్ . టి . ఓడి సినిమా , సూడాలన్నా '' 
గబా గబా హుషారు వచ్చేసింది వాళ్లకి పైన సూర్యుడి 
ఎండగా ఉన్నా , లోపల ఆకలి కాలుతూ ఉన్న .... 
ఇంకెంత కొంచెమే . మహా అయితే పది నిమిషాలు . 

ఇంత మందికి సినిమాకి ఇవ్వడము అంటే మాటలు కాదు . 
మా నాయన అంతే . పనిలో మెప్పిస్తే ఇచ్చేస్తాడు . 
అందుకే ఈడ కి రావాలి అంటే ఒక పక్క భయం ఉన్నా 
హుషారుగా ఉంటది వాళ్లకి . 

వాళ్ళు పాడే పాటలు వింటూ రెండు గె నాల మధ్య 
ఉన్న కాలువ నీళ్ళలో దిగి పరిగెత్తాను . 
దెబ్బకి బురద అంతా పోయింది . 

మడి  చుట్టూ రెండు రౌండ్లు పరిగెత్తే సరికి 
ఆడవాళ్ళు నారేతలు అయిపోయి 
మగోళ్ళ కు  సద్ది పొయ్యడానికి దూరంగా 
ఉండే చెట్లు కిందకు వెళ్లి పోయారు .

ఆ అమ్మాయి మాత్రం లేట్ అయినట్లు ఉంది 
ఒక్కటే సద్ది టిఫిన్ తీసుకొని నడుస్తూ 
దూరంగా కనిపించింది . 
ఇంకొంచెం దగ్గర కు వెళ్లేసరికి ఎవరో పెద్దోడు 
ఆ యమ్మి భుజం చుట్టూ చేతులు వేసి లాగుతూ ... 

ఆ పిల్ల ఒక్క విదిలింపు విదిలిస్తూ ఉంది . 
దగ్గరకు పరిగెత్తే సరికి నేను చూసే లోపల విదిలించుకొని 
వెళ్లి పోయాడు . 
ఆ పిల్ల మొహం లో .... ... ఒక్కటే అసహ్యం 
మూడు రెక్కలు విచ్చుకున్న రోజా పువ్వులో నాలుగో 
రెక్క ఎలా వస్తుందా అని తొంగి చూస్తె ఒక్క 
గొంగళి  పురుగు పాకుతూ వస్తే మొహం లో 
కనపడేంత అసహ్యం ..... ఏమిఅయి  ఉంటుంది ? 
తెలుసుకోవాల్సిందే ......దగ్గరగా పరిగెత్తాను . 

                              @@@@@        ( ఇంకా ఉంది )