Saturday, 27 April 2013

మొగుడు ...ఒక కమ్మని వరం


మొగుడు ...ఒక కమ్మని వరం 
చెప్పు నిజంగా నాతోనే ఉంటావా?''ప్రేమ చూపులుగా మారి 
మనసు లోతుల్లోకి వరదలాగా దూసుకేళుతూ....
రెప్పల టపటప ల సన్నాయి రాగం లో సిగ్గుల మొగ్గ అవుతుందేమో అనుకొని 
మురిపెంగా చూస్తూ ఉన్నాడు....తటాలున పడింది చురుగ్గా తల మీద ఒక 
గట్టి మొటిక్కాయ......రాక్షసి లేత తమలపాకుల కాడలకు యెంత బలం ఉందే?
టేకు చెక్కతో మోదినట్లు ఉంది....చటుక్కున లేచి కొంగు పట్టుకోబోయాడు....
అందకుండా తుర్రుమన్నది....''పిచ్చి మొహమా....నీకోసం కాక పోతే 
ఇన్ని రోజులు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఎందుకున్నాను''అని అతని చెవుల్లో అమృతం పోస్తూ
ఊరించి ఇంట్లోకి రివ్వున పరిగెత్తింది......అయిపొయింది.

తీయన ఊహలు బుగ్గల ఎరుపై ....అబ్బ ఇంకా కొంచెం సేపు కధ ఉంటె బాగుండేది.
అనుకుంది లలిత.
అసలు వేరే వాళ్ళ కధ చదివితే కాదు ఎలాగైనా కధ వ్రాయాలి....అవును వ్రాయాలి...
భలే హుషారు వచ్చింది.ఈయన సాయంత్రం ఇంటికి రావడానికి ఇంకా రెండు గంటలు 
ఉంది.వ్రాసేస్తాను.కలం ,కాగితం ముందు పెట్టుకొని కూర్చుంది.
దేని గూర్చి వ్రాయాలి?ఆ పాపం ఆ సందు  చివర అడుక్కునే అవ్వ గూర్చి వ్రాస్తే,
చా కాదు ముందుగా సంతోషంగా ఉండే కధే వ్రాయాలి .....ఏమి వ్రాద్దాము...
క్షణాలు సూర్యుని వెలుగుతో పాటే కరిగిపోతున్నాయి....ఆ పక్కింటి కొత్త దంపతుల మీద 
వ్రాస్తే ,ఎప్పుడూ యెంత బాగా కువ కువ లాడుకుంటూ ఉంటారో .....
కాదు ఎదురుగా ఉండే కాన్వెంట్ మీద వ్రాయాలి ఏమి కుక్కుతారు పిల్లలని బస్తాలో మిరపకాయలు లాగా ....
ఏమి తేలడం లేదు.చిరాగ్గా ఉంది.
ఈయనకి ఫోన్ చేసి చూద్దాము ఏమంటారో....
''ఏమండీ'' ''చెప్పు''అవతల నుండి ......
''నేను కధ వ్రాద్దాము అనుకుంటున్నాను.దేని గూర్చి వ్రాయాలి?''
''వ్రాద్దువులే ఇప్పుడు లాండ్రీ అబ్బాయి వస్తాడు ఆ లెక్క సరిగ్గా వ్రాసుకో.
ఒక్క సారి అయినా సక్రమంగా వ్రాసావా?మనసు పెట్టి వ్రాయి.ఆ పచారి 
సామాన్లు తీసుకున్నప్పుడు లెక్క కరక్ట గా చూసుకో...''చెపుతూనే 
ఉన్నాడు.ఛీ...విసుగ్గా ఆపేసింది ఫోన్.

ఇలాగ కాదు అమ్మని అడుగుతాను.''అమ్మా''
''చెప్పు తల్లి''
''నేను కధ వ్రాయాలి అనుకుంటున్నాను''
''అలాగే వ్రాయమ్మా...ఆ బాబా ఎప్పుడూ నీతోనే ఉంటాడు.ఆయన గూర్చి వ్రాయి''
''సరే'' హ్మ్...అనుకుంటూ పెట్టేసింది....
ఇలాగా కాదు సరళ కు చేస్తాను.
''సరళా '' ''చెప్పవే ...ఏమిటి బహు కాల శ్రవణం?''
''నేను కధ వ్రాయాలి అనుకుంటున్నాను''సూటిగా చెప్పింది.
''వ్రాయవే నీకు అడ్డేముంది....నువ్వు అనుకుంటే ఏదైనా సాధిస్తావు.
''దేని గూర్చి వ్రాయాలి''
''కొత్తగా వ్రాయవే ,కంప్యూటర్స్ గురించో,ఫేస్ బుక్ గురించో''
కాలింగ్ బెల్ మోగుతూ ఉంది.ఫోన్ కట చేసి వెళ్లి తీసింది.
''రండి''వెళ్లి టీ పెట్టుకొని ఇచ్చి తను కూడా  తాగింది.
కుక్కర్ పెట్టి వచ్చేసరికి అయ్యగారు మఫ్టీ కి మారడమే కాక 
న్యూస్ ఛానల్ పెట్టేసి ఉన్నారు.ఇక ఈ రోజు కధ వ్రాసినట్లే.....
వంటకు తరుగుతూ కూర్చుంది.బుర్రలో ఆలోచనల అలలు.
పరుపు మీదకు వాలిన తరువాత కూడా రెప్పల వెనుక ఆలోచన సుళ్ళు...
అలాగే నిద్రలోకి జారిపోయింది.

                      ****************************
ఒకమ్మాయి....ముద్దుగా ,కళ్ళు రెప్పలు ఆర్పుతూ 
అమ్మ చేతికి జుట్టు ఇచ్చి కూర్చొని నెల మీద 
సుద్ద తో ముగ్గులు మెలితిప్పుతూ ఉంది....

''అమ్మాయి జాగ్రతగా విను, నిన్ను చూసుకోవడానికి 
పెళ్లి కొడుకు వస్తున్నాడు.మాటలు అన్నీ అయిపోయాయి.
ఇక పెళ్లి అయితే అతనే నీ మొగుడు.ఎప్పుడూ ఎదురు మాట్లాడకూడదు.
తల ఎత్తి చూడకూడదు సరేనా''చెప్పింది అమ్మ.
''ఓహో నాకు మొగుడు వస్తే నేను తల ఎత్తి చూడకూడదు.
మొగుడు అంటె రాక్షసుడా భయం వేస్తుందా?''అడిగింది అమ్మని.

''నీ మొహం....పోను పోను నీకే తెలుస్తుంది.ఏది పడితే అది అడిగేయ్యడమే''
విసుక్కొని జుట్టు చివర్లు రిబను తో ముడి వేసి లోపలకు వెళ్ళింది అమ్మ.
ముగ్గు మళ్ళా మెలి దిప్పుతూ ఉంది కాని అమ్మాయి మనసులో ఎన్నో ఆలోచనలు...
''మొగుడు అంటె ఎవరో?పెద్ద మీసాలు ఉంటాయేమో తాతయ్య లాగా?
నేను భయపడతాను అని చూడొద్దు అనింది అమ్మ''అనుకొని బువ్వ తినేసి 
నిద్రపోయింది.
కలలో అంతా  మీసాల రాక్షసుడే...బాబోయ్ ఎందుకు వస్తున్నట్లో 
భయం తో కూడిన కుతూహలం.

బామ్మ దగ్గరకు చేరింది''బామ్మ మొగుడు అంటె ఏమి చేస్తాడు?''
అనుభవం తో కూడిన ముచ్చటైన నవ్వు పెదాలపై విరిసింది బామ్మ మోహంలో.
''మొగుడు అంటె నీ కలల రాజకుమారుడమ్మ.నువ్వు నోములు,పూజలు చేసేది,
గొబ్బెమ్మలు పెట్టేది....మొగలి పూవంటి మొగుడినియ్యవే అని పాడేది ...
అచ్చంగా అయన కోసమే అన్న మాట.''

''ఓహో రాజ కుమారుడన్న మాట......
''రాత్రంతా తెల్ల గుర్రం మీద రాజ కుమారుడే....
ఎప్పుడొస్తాడో ఏమో అని ఉదయాన్నే లేసేసింది.చక చక స్నానం చేసేసింది.
ఇల్లంతా సందడి గా ఉంది.నాన్న అందరిని పురమాయిస్తూ ఇంటిని మామిడి తోరణాలతో 
అలంకరించారు.అమ్మ మిటాయి,వడలు చేసింది.
ఇరుగు పొరుగు వచ్చి 
''దామ్మా  అలంకరిస్తాము అని...చీర కట్టి సిద్ధం చేసారు.
''నా బంగారు తల్లి యెంత బాగుందో''ప్రేమగా బుగ్గలు పుణికి మెటికలు 
విరిచింది పిన్ని.
''ఇంకెన్ని రోజులు ఉంటుంది మీ బంగారు తల్లి...ఎత్తుకొని పోయే రాకుమారుడు వచ్చాడుగా ''నవ్వారు అమ్మ లక్కలు.
''బాబోయ్ మొగుడు అంటె ఎత్తుకేల్లిపోతాడా??''అమ్మాయి లో భయం మొహం పై పాకుతూ 
పెరిగిన గుండె శబ్దం,టప టపా కొట్టుకున్న రెప్పలపై మెరిసాయి.
అదిగో వచ్చేసారు.సందడి మొదలు అయింది.మర్యాదలు...కాఫీలు.
దగ్గరి వాళ్ళే సంభంధం పోతుంది అని గట్టిగా వీళ్ళ పెళ్ళితో ముడి వేసుకుంటున్నారు.
భయం తో అమ్మాయి గుండెలు అదిరిపోతున్నాయి.చూడొద్దు అని అమ్మ చెప్పిన మాటలు 
మనసులో ....అయినా మెల్లిగా కిటికీ లో నుండి తొంగి చూస్తున్న వాళ్ళ వెనుక నుండి చూసింది.

''అరె ఏమి రాక్షసుడి లాగా  లేడే ?''
చిన్న నూనూగు మీసాలు,దబ్బ పండు ఛాయ...
ఆతను పెద్దలు వేసే ప్రశ్నలకు బిడియంగా నవ్వుతుంటే చూడబుద్ది  అవుతుంది.
కొంగు అంచులు మేలి పెడుతూ .....ఓహో మొగుడు అంటె ఇలాగ అనుకుంది.
మరి పట్టుకెల్లి పోతాడు  అన్నారు...ఎలాగబ్బ అమ్మని నాన్నని వదిలి,అయ్యో బామ్మ,తాతయ్య,తమ్ముడు 
అమ్మాయికి దుఖం తన్నుకొని వచ్చేసింది.చిన్ని బుగ్గలపై ఉబికిన కన్నీళ్లు...వెక్కిళ్ళ 
శబ్దం విని అందరు వెనక్కి చూసారు.ఆ అబ్బాయి కూడా చూసాడు.
లీలగా కనపడ్డాయి అమ్మాయి బుగ్గలపై జాలు వారుతున్న కన్నీళ్లు.
ఎన్ని జన్మల బంధమో మనసు ఊగిసలాడింది ఆ కన్నీళ్లు చూసి....
 ఒక్క సారి తుడవాలి అతని మనసు లాగింది.జాలిగా గుబులు,
వయసు తెస్తున్న  తొందర నిలవనీడం లేదు....మళ్ళా కిటికీ వైపు 
చూసాడు.అమ్మాయి అక్కడ లేదు.''లేదు ఇంకా నీ కళ్ళలో ఇంకా ఎప్పటికీ నీళ్ళు 
జారనివ్వను....ఏమైనా సరే''ధృడంగా  అనుకున్నాడు.
''ఇక ఈమె నా పెళ్ళాము''మనసులో ఎందుకో సిగ్గు...అబ్బాయికి.
పైకి మాత్రం కొంచెం గంభీరంగా అందరి వైపు చూస్తున్నాడు.

అక్కడ అమ్మాయి వెక్కుతూ ఉంది.''అమ్మ నన్ను పంపించేస్తారా?నేను మీ మాట వింటాను...
అల్లరి చేయను,పనులు చేస్తాను..మొగుడుతో పంపొద్దు ''బావురుమంది.
అరె తీగ ఎక్కడైనా చెట్టుకి అల్లుకోను అంటుందా?ఎంత చిత్రం 
మొక్కను పీకి వేరే దగ్గర  వేసేటపుడు పిల్ల వేర్లు తెగాల్సిందే,
ఇంకో చోట వేళ్ళూనుకునేదాక  దాక ఆడపిల్ల బాధపడాల్సిందే.

అమ్మ ప్రేమగా దగ్గరకు తీసుకొని నున్నటి బుగ్గల మీద జాలు వారే 
కన్నీళ్లు తుడిచింది.
''ఏడవకమ్మ మా బంగారు కదూ ....బుగ్గలపై జారిన కాటుక రేకలు..
చందమామను కమ్మిన మబ్బుల్లా....''నాన్న మాత్రం నిన్ను వదిలి ఉంటాడా?ఏమిటి?
అదిగో మన పక్క వీధే వాళ్ళది.అయితే అబ్బాయి చదువు కోసం వేరే ఊర్లో ఉన్నారు.
చదువు అయిపోగానే వచ్చేస్తారు''
''ఓహో నన్ను ఇంక ఎక్కడికీ పంపరు కదా''అనుమానంగా అనింది.
''పిచ్చి తల్లి మూడు ముళ్ళు పడే దాకానే ఈ దిగులు,తరువాత ఆ అబ్బాయి 
ప్రేమలో మునిగి రమ్మన్నా రావు''ముసి ముసి నవులూ నవుతూ మళ్ళా 
అమ్మాయిని సిద్దం చేసింది.

''ఓహో మొగుడు అంటె మంచోడే.ప్రేమగా చూసుకుంటాడు అన్నమాట''
బుద్దిగా అమ్మ పక్కన నడిచి వెళ్లి తల ఎత్తకుండా కూర్చుంది.
అమ్మ ఎత్తవద్దని  చెప్పినా కుతూహలం ఆగటం లేదు.
కొంచెం తల ఎత్తి ఓరగా చూసింది.
పెద్దలు కట్న,కానుకలు పనిలో ఉన్నారు.

చిత్రం అబ్బాయి కూడా ఇటే చూస్తున్నాడు.తుమ్మెద రెక్కల్లా వచ్చీరాని
మీసాల కింద నవ్వు  తళుక్కుమంది ..చూపులు కలవగానే.
గుండె గబుక్కుమని తల వంచేసింది.
''నా పెళ్ళాము''గర్వంగా అనిపించింది అబ్బాయికి.

''అబ్బో మొగుడుని చూడటం నిజంగా కష్టమే''రెండో సారి తల ఎత్తాలన్నా  
ఎత్తలేక వంచేసింది ఓణి చివరలు మెలిపెడుతూ....
ముచ్చటైన అబ్బాయి,అమ్మాయిల పెళ్లి కుదిరిపోయింది.
రెండేళ్లు ఆగే చేద్దాము....వాళ్ళకు ఉహ వస్తుంది.అబ్బాయి చదువు అయిపోతుంది.
సరే అలాగే అనుకున్నారు.
''మొగుడు అంటె ఇలాగా?అనుకుంటుంది ఆ నవ్వుని గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ 
మొగుడు అంటె అలాగా అనుకుంటూ మనసులోని నవ్వు బుగ్గలపై పాకి 
చిత్రం అమ్మాయికి పెళ్లి సోయగం పెరిగి పోతూఉంది.రోజు రోజు కు.
అప్పుడప్పుడు తిరణాలకు వచ్చే అబ్బాయిని కిటికీ లోనుండి చూస్తూనే ఉంది.
ఆ అమ్మాయి ఉన్నా లేకున్నా  ఆతను మాత్రం కిటికీకే చూపులు అతికించే వాడు  పెద్దలు 
చూడకుండా....మరి మనసులో ఏమని అనుకున్నాడో ఏమో.

ఆ కమ్మని రోజు రానే వచ్చింది.ఇల్లంతా అల్లుకున్న పూలవాసన,తాటాకు పందిళ్ళు,
మామిడాకుల తోరణాలు,వంటకాల వాసనలు,బంధు మిత్రుల ముచ్చట్లు,
అబ్బాయి చుట్టూ  చేరిన కేరింతలు,బుగ్గన మెరుస్తున్న దిష్టి చుక్కలు ....మెల్లిగా పీటల మీద కూర్చొని 
పంతులుగారు చేయమన్నట్లు చేస్తూ ...మధ్య మధ్యలో పక్కకి చూస్తూ 
ఉన్నాడు అబ్బాయి కళ్ళతో వెతుకుతూ....

అదిగో వెన్నెల్లో విరిసిన కలువలా తల వంచుకొని అందరితో వస్తూ ఉంది...
చేతిలో పూర్ణఫలం .మధ్యలో తెర గుడ్డ ఒకటి విసుక్కునాడు అబ్బాయి.
ఈ వైపు కూర్చొని కాళ్ళు కడిగారు అమ్మాయి తల్లి తండ్రులు,
అబ్బాయి చేతిలో అమ్మాయి చేతులు ఉంచి కన్యాదానం చేసారు.
ఆ చేతుల స్పర్శ అబ్బాయికి తెలుస్తూ ఉంది.మెల్లిగా తాకాడు కొంచెం నిమురుతూ ..
చిగురాకులా వణికాయి వవేళ్ళు.
''ఇప్పుడెలా ఉందొ అమ్మాయి''చూడాలి అని తొందర అబ్బాయిలో.

''బాబోయ్ ఈయన ఏమిటి?''చిన్నగా జంకు అమ్మాయిలో...
ఇక జిలకర,బెల్లం పెట్టడమే తరువాయి.....
కధ  మామూలే ....ఆగండి.
''ఏమిటి?''అందరు బిత్తరపోయి చూసారు.ఇస్తానన్న డబ్బులు ఏవి?
మధ్యవర్తులు కోపం అమ్మాయి తండ్రి మీద.
''పొలం అమ్ముడు కాలేదు,పొలం దాని పేరనే వ్రాస్తాను అమ్మాయి తండ్రి వేడుకోలు.
''కుదరదు''అబ్బాయి వారి దాష్టీకం.
''నువ్వు లెయ్యిరా ''రెక్క పట్టుకొని లేపారు.
పక్కకి చూసాడు అబ్బాయి.పైకి కళ్ళు ఎత్తింది అమ్మాయి.
ఆ కళ్ళ నిండా నీళ్ళు ఇప్పుడో ఇంకాసేపటికో ఒలికిపోతాయి...
తటాలున కూర్చున్నాడు అబ్బాయి....లేదు నా భార్య కళ్ళ నీళ్ళు 
పెట్టకూడదు మనసులో ధృడంగా ....మొహం గంభీరంగా ఉంది.
కళ్ళు నిశ్చయాన్ని తెలియచేస్తున్నాయి.అబ్బాయి మొండి పట్టుదల 
పెద్దలకు అర్ధం అయింది.
ఇంకేమి చేయలేక....''సరే పొలం పత్రాలు ఇవ్వండి''అన్నారు బింకంగా.

''హమ్మయ్య పరువు దక్కింది''మనసులో అనుకొని కండువాతో కళ్ళు తుడుచుకున్నాడు నాన్న.
''బాబు నువ్వు దేవుడివి''అబ్బాయి చేతులు ప్రేమగా నిమిరాడు.
''ఓహో మొగుడు అంటె దేవుడు...అప్పుడే తన వైపు తిరిగిన చూపులకు బదులుగా 
చిన్న నవ్వు నవ్వింది''తల వంచుకొంటూ.....
''చాలు నా పెళ్ళాం నవ్వు చాలు కట్నంగా ...ఇంకేమి కావాలి?''తృప్తిగా అనుకున్నాడు 

జిలకరా బెల్లం పెట్టేసారు .మూడుముళ్ళ కార్యక్రమం 
ముచ్చటగా తల వంచుకున్నా వీపుపై ముని వెళ్ళ స్పర్శ తెలుస్తూనే ఉంది.
''అబ్బాయికి నమస్కారం చేయమ్మా''పెద్దల ఆదేశం.
లేచి నిలబడి ఉన్న అబ్బాయి కాళ్ళకు నమస్కరించింది.
''నా పెళ్ళాం యెంత మంచిదో''అనుకున్నాడు అబ్బాయి.
ఒద్దికగా పక్కకు జరిగి కూర్చోపెట్టుకున్నాడు.
మెల్లిగా చెవుల మీదకు వంగి ''నువ్వు నాలో సగం''అన్నాడు.
కిల కిల నవ్వింది అమ్మాయి.
''ఓహో మొగుడు అంటె నాలో సగం''అనుకుంటూ....

                  ***********
''టంగ్'' స్టీల్ చెంబు దూరంగా పది ఉంది.....నీళ్ళు  చెల్లా చెదురుగా దొర్లి ఇల్లంతా 
పరుచుకున్నాయి.నిద్ర లో తన్నేసినట్లుగా ఉంది.
కల...నిజమా కలా..యెంత బాగుంది....

ఏదో ప్రేమ ఊపిరి భుజం పై నిమిరినట్లు....
కను పాపలపై సున్నితంగా తడి అద్దినట్లు .....
ప్రేమ ఎంత బాగుంది ....
ముచ్చటైన ప్రేమ ,పచ్చటి పందిరి కింద 
మమతల ముగ్గు వేసినట్లు,
కొత్త పెళ్లి కూతురి చేతికి అద్దిన గోరింట పరిమళం లాగా,
అరిటాకులో పోసుకొని తాగిన జీడిపప్పుల పాయసం లాగా........

భ్రమే ....కలే....పక్కకు చూసింది.ఇంత శబ్దం వచ్చినా అవతల ప్రాణం 
ఎంత హాయిగా నిద్ర పోతుందో ......
నిజంగానే కలే లేకుంటే కాబోయే భార్యల శీలాలు కూడా శంకిస్తూ ఫేస్బుక్ లో 
కామెంట్ల ముళ్ళ కి ఇంటి పరువును వేలాడ దీస్తూ ,
ప్రేమ బంధాన్ని సున్నితమైన ఊహల్ని అనుమానాల శిలువలకు 
వేలాడదీసి వికృతమైన ఆనందాలు జుర్రుకొనే కాలం లో .....
ఇలాంటి పూ రేకులు,తీయని బంధాలు అనీ ఇదిగో ఇలాగే నీళ్ళ లాగే 
భారత దేశపు నేల పై ఒలికిపోయాయి.
ఆ నీళ్ళని దోసేట్లోకి తీసుకోవాలని ఉంది.స్వచ్చమైన గంగాజలం లా మార్చి 
కలిశం లో నింపాలి అని ఉంది.ఆ ఆశ కుదురుతుందా?
ఆలోచిస్తూ అంటుకొని రెప్పల్ని బలవంతంగా మూస్తూ పడుకుంది.
                ********************

9 comments:

లక్ష్మీదేవి said...

విషయానికి ఒక మంచి కోణాన్ని స్పృశించారు శశిగారు,
నా మనసులో ఎప్పుడూ ఇదే బాధ గా ఉంటుంది. ఒక అందమైన బంధాన్ని, తీయని అనుబంధాన్ని అనుమానపు దృక్కులతో మొదలు పెడుతుంటారు. అబ్బాయి ఏం డామినేట్ చేస్తాడో , దాన్ని మనం ఎలా అణచి వేయాలో అనేదే అమ్మాయిలకు, వారి తల్లిదండ్రులకు ఆలోచన అన్నట్టు కనిపిస్తుంటుంది. ఎప్పుడూ కత్తులు దూసి సిద్ధంగా ఉండడంలో ఒక ముగ్ధ ఎక్కడో మాయమయ్యింది. దీనివల్ల పిల్లలు దారుణంగా దెబ్బతింటున్నారు.

శశి కళ said...

లక్ష్మి దేవి గారు మూడే ముక్కల్లో ఎంత చక్కగా చెప్పారు.థాంక్యు

Anonymous said...

Ento andamaina anubhavamgaa kalalu kanna tharvaatha chusthe jeevithalu nijamgaa alaaga levu iddarikee. Pellappati nirnayalu emouthayo aayana ala yantram laa, eevida sokaanni digamingi gayyaligaa avathaarelethi natistuntaaru vaari sahaja premalu marichi. Sahajam gaa Manuhulu preminchadaanikee alavatu paddaaru kaanee paristhitula valla ala roopantaram!

kallurisailabala said...

''ఓహో రాజ కుమారుడన్న మాట......
''ఓహో మొగుడు అంటె మంచోడే.ప్రేమగా చూసుకుంటాడు అన్నమాట''
''ఓహో మొగుడు అంటె నాలో సగం''అనుకుంటూ....
ఈ వాక్యాలు ప్రతి ఆడపిల్ల మనసుకి అడ్డం పట్టేలా ఉన్నాయి
అలా అనుకునే కదా అందరు ఆడపిల్లలు భర్త చిటికిన వేలు పట్టుకుని అత్తారింటికి వెడతారు

పోస్ట్ చాల బావుంది అక్క

kallurisailabala said...

లక్ష్మి దేవి గారు చెప్పింది నిజమ్.

గీత_యశస్వి said...

ఎంతో సున్నితంగా చాలా బాగా రాసారు. ఎలా చెప్పాలో తెలియడం లేదు .

kri said...

శశిగారూ, పోస్ట్ చాలా బాగుంది. కానీ నా ప్రశ్నకని ఏమీ అనుకోవద్దు. ఇప్పుడు కూడా కట్నకానుకలు ఇస్తారా?
క్రిష్ణవేణి

కిట్టి గాడు said...

చాల అద్భుతంగ రాసారు సిస్టర్,
చదువుతుంటే నిజంగా మనసు గోదావరి తీరంలో సేద తీరినంత హాయిగా ఉంది.

Raja Chandra said...

maa tatayya laga pedda pedda meesalu untaya? nenu chuste bayapadatanu ani chudoddanda ... haha.. ela vacchindi andi aa alochana super..