Tuesday, 23 April 2013

జీవితం పులి నోట్లో .......

last but not least ......a small sharing on ''life of pi''

''అమ్మా ....నీకు రెండు గంటలు టైం ఖాళీ ఉందా?'' రెండు రోజుల నుండి 
తన ల్యాపీ పట్టుకొని నా వెనుకే తిరుగుతుంది పాప.
మా పిల్లలకి ఏదైనా చూసినా,తెలుసుకున్నా నాతో పంచుకోవడం 
భలే ఇష్టం.ఇంటికి రాగానే వాళ్ళ నాన్న గారు నాకు చెప్పండి అని 
బ్రతిమిలాడినా చెప్పకుండా  నా కోసం వెతుకుతూ ఉంటారు.
ఇదంతా ఒక ఎత్తు వాళ్ళు చూపించినవి చూస్తూ ఉంటె మధ్యలో ''నచ్చిందా"
అని చెవిలో రొద.....వాళ్ళు అనుకున్నది నా కళ్ళలో ,నవ్వులో కనిపించాలి ...
అప్పుడు నచ్చిల్లా ....నీకు నచ్చిల్లా అని చిన్న పిల్లల లాగా సంబరపడిపోతారు.
''సరే చూపించు ''అన్నాను.
''అమ్మా ఇది లైఫ్ ఆఫ్ పై ......సినిమా''చెప్పింది.
''ఏమిటి ఇంగ్లీష్ సినిమానా?నాకేమి అర్ధం అవుతుంది.''
''అబ్బ అసలు డైలాగ్స్ తో పని లేదమ్మా ,నేను చెపుతాను చూడు ''
సినిమా మొదలు.


కధ లోకి వెళితే ''పికాసా పటేల్''అనే పదిహేనేళ్ళ బాబు ,తనను అందరు 
పై అని ఏడిపిస్తూ ఉంటారు.అతని అన్న రవి,అమ్మ ,నాన్న అందరితో కలిసి 
పాండిచ్చేరి లో జీవిస్తూ ఉంటాడు.వాళ్ళ నాన్నకు అక్కడ జూ ఉంది.
అందరి పిల్లల లాగే రాత్రి అమ్మ వళ్ళో వెచ్చగా పడుకొని ''కృష్ణుని కధలు''
దేవుని కధలు చెప్పించుకుంటూ పెరుగుతాడు.కాని వాళ్ళ నాన్న వాస్తవం 
లో బ్రతకమని చెపుతూ ఉంటాడు.
ఎందుకో 'ఫై' కి వాళ్ళల జూ లో ఉండే పులి అంటే చాలా ఇష్టం.దానికి ఒక సారి 
మాంసం చేతిలోకి తీసుకొని చేయి బోనులో ఉంచి తినిపించబోతాడు.
సమయానికి వాళ్ళ నాన్న వచ్చి అరుస్తాడు.కాని పులి కళ్ళలో ఆత్మ కనిపించింది 
....నన్నేమి చేయదు అని చెపుతాడు.వాళ్ళ నాన్నపులి , మేక ను ఎలా తింటుందో చూపిస్తాడు.
బాబోయ్ ఎలా తింటుందో అని భయపడ్డాను.కాని చూపించలేదు.నాకు సినిమా 
చూడటం లో ఇబ్బంది లేకుండా పాప చపాతీలు కూడా చేసి తెచ్చి తింటూ చూడు 
అని చెప్పింది.అమ్మాయిలను కంటే సుఖమే సుమా.

వాళ్ళు జంతువులు  అన్నీ తీసుకొని సముద్రం లో ఓడ పై కెనడా బయలుదేరుతారు.
దారిలో పశ్చిమ సముద్రం లో తుఫాన్ వచ్చి ఓడ మునిగి పోతుంది.ఆ బాబు లైఫ్ బోట్ 
లో చేరుతాడు.అమ్మా ,నాన్న ,రవి అందరు చనిపోతారు.కాని కధ ఇక్కడే ప్రారంభం.

బోట్ లో అతనితో పాటు జీబ్రా,కోతి చేరుతాయి.ఉన్నట్లుంది హైనా వచ్చి వాటిని చంపేస్తుంది.
బాబు అదిగో ఆ బోట్ లో తెల్ల షీట్ మీద  ఉంటాడు.దానిని జంతువులూ ఎక్క లేవు 
కాబట్టి పాపం బ్రతికిపోతాడు.చూస్తూ ఉన్నాను.''అమ్మ బయపడ వాకు ,ఇప్పుడు పులి 
వచ్చి దాన్ని తినేస్తుంది''....అంతే ధబీమని పులి బోట్ లో క్లాత్ కింద నుండి వచ్చి 
తినేస్తుంది.ఉలిక్కి పడ్డాను.ఇక అప్పటి నుండి పులి లోపలి వెళితే బాబు బోట్ లోకి 
వస్తాడు.బోట్  చివరి నుండి క్లాత్ తీసి ఫుడ్ తీసుకొని వెనుక చిన్న తెప్ప చేసుకొని 
దానిలో ఉంటూ ,దానిలో ఇన్స్త్రక్షన్స్ బుక్ ప్రకారం వాన నీళ్ళు పట్టుకొని .......
బోట్లో కెళితే పులి భయం,కింద షార్క్ ల భయం .........పాపం తిండి లేదు,
కంటి నిండా నిద్ర లేదు .....అయ్యో అనిపించింది.


సరే మనం అయితే బిస్కెట్స్ తింటాము.పులి తినలేదు కదా ....పోనీలే 
చచ్చి పోతుంది అనుకున్నాను.కాని ఆ బాబుకి మొదటి నుండి అది అంటే 
ఇష్టం కదా .....దానిని బ్రతికించడం కోసం ఒక చేపను పట్టి ముక్కలు చేస్తాడు.
మళ్ళా అయ్యో జీవ హింస చేసాను అని ఏడుస్తాడు.నిజంగా మన జీవితం లో కూడా 
ఎందుకో మనం తెలీకుండా గుడ్డిగా నమ్మి చెడ్డ వాళ్లకి సాయం చేస్తుంటాము.
ఎందుకు అభిమానం అంటే చెప్పలేము.అలా మాంసం వేసేటపుడు విజిల్ 
ఊదుతుంటాడు.అలాగా వాడు విజిల్ ఊదితే అది బయటకు రావడం నేర్చుకుంటుంది.

మధ్యలో ఒక దీవి మీదకు చేరుకుంటారు కాని అది మనుషులు ఉండేది కాదు.
దాని లో ఉడుతలు లాగా భలే ఉన్నాయి.''ఐస్ ఏజ్ ''సినిమాలో కూడా వీటి డాన్స్ 
నాకు భలే నచ్చింది.ఇంకా దీవిలో రాత్రి పూట వెలిగే పూలు పూస్తూ ఉంటాయి.
ఇక్కడ ,తిమింగలం నీళ్ళ పైకి ఎగిరే దగ్గర త్రీ డీ ఉంటె బాగుండును అనిపించింది.

అలాగా కొద్ది రోజులకు పులి బలహీన పడి వాడికి మచ్చిక అవుతుంది.
ఎంత అంటే దాని తల వళ్ళో పెట్టుకునే అంత ......
చివరికి వాళ్ళు ఒక దీవికి చేరుకుంటారు.చిత్రం దీవి లోకి దిగగానే పులి ఆ బాబు 
వైపు కూడా చూడకుండా అడవి లోకి వెళుతుంది.ఒక్క సారి అయినా తన మీద 
ప్రేమతో తిరిగి చూస్తుంది ఏమో ......అని చూస్తూ ఉంటాడు .......కాని ఆ బాబు 
నమ్మకం తో దానికి పని లేదు.తిరిగి చూడకుండా వెళిపోతుంది .
తరువాత అతనిని కాపాడిన వాళ్లకి పులి గూర్చి చెప్పినా నమ్మరు.వేరే కధ 
చెప్పి అక్కడే ఉండి  పోతాడు.
సినిమా మొత్తం ఫ్లాష్ బాక్ కాబట్టి మనం కధలో సీరియస్ గా లీనం అయితే 
అక్కడ బ్రేక్ అయిపోతుంది.కాని ఎందుకో అలాగ తీసారు.సినిమా బాగుంది.

 ఆ పులి చంపాలి అనుకుంటుంది.చంపలేదు.వాడు చిక్కడు.
కాని దాని పై జాలి.ఇదంతా చూస్తే నాకెందుకో సాదారణ పౌరుడు ,ప్రభుత్వం 
గుర్తుకు వచ్చాయి.సగటు మనిషి ప్రభుత్వం పెంచే ధర లు మధ్య దానిని 
చంపలేడు.తానూ బ్రతకలేదు.క్షణం క్షణం బ్రతుకు భయం.సంపాదించేది 
నలుగురు ఉండే ఇంట్లో ఏ మూలకి ......ఈ పెరిగే ధరల్లో .

2 comments:

Narsimha said...

దాని పై జాలి.ఇదంతా చూస్తే నాకెందుకో సాదారణ పౌరుడు ,ప్రభుత్వం
గుర్తుకు వచ్చాయి.సగటు మనిషి ప్రభుత్వం పెంచే ధర లు మధ్య దానిని
చంపలేడు.తానూ బ్రతకలేదు


this is hilight..........

శశి కళ said...

నరసింహ గారు థాంక్యు