Friday, 10 August 2012

వార్నీ ...ఇదేమి బాట బాబయ్య

హ్మ్...గట్టిగా గాలి పీల్చాడు ముఖ్య మంత్రి.
అయితే ఏదో బాధ పడే విషయమే అయి ఉంటుందని 
ఊహించి వాళ్ళు కూడా హ్మ్...అని గాలి వదిలారు.
దెబ్బకి ఆ గాలికి లేచి గోడకి కొట్టుకొని కొంచెం కష్టపడి 
లేచి...ఏమిటిది ?కోపంగా అడిగాడు.
అంటే మీరు చేసారు అని మేము కూడా ...
ఇప్పుడు అది కాదు కావాల్సింది ప్రజలు 
మనలను మర్చిపోతున్నారు.
వాళ్ళు గుర్తుంచుకోవాలంటే 
ఏమి చెయ్యాలో అది ఆలోచించండి.

''అందుకే కదండీ కరంట్ కోతలు ...ఇషో..ఇషో..అని విసురుకుంటూ 
మనలను గుర్తు చేసుకుంటున్నారు.కాదు అమ్మ నా బూతులు 
తిట్టుకుంటున్నారు.
''ఏమి లాభం లేదు ఏదో ఒక బాట పట్టాల్సిందే....పోదాము పదండి''
అన్నాడు ముఖ్య మంత్రి.
''వద్దు,వద్దు వాళ్ళు మిమ్మల్ని నిలేస్తారు.అసలే ఖజానా ఖాళీగా 
ఉంది''చెప్పారు ముందు జాగ్రత్తకి.
''కుదరదు వెళ్ళాల్సిందే...ఏదో ఒకటి చెపుతాను వాళ్లకి,గొర్రె 
కసాయివాడిని నమ్మక పోయిన చరిత్రే లేదు''
      @@@@@@@@
ప్రజా బాట మొదలు...ముందు గా రైతులు ఎదురు అయ్యారు.
''ఎరువులు లేవు,విత్తనాలు లేవు,కరెంట్ లేదు ..ఎట్ట చెయ్యాలా?
నిలేసారు.
చిరు నవ్వు నవ్వాడు ప్రశాంతంగా 'మీరింకో విషయం మర్చిపొయ్యారు 
వానలు కూడా లేవు.ఇప్పుడు మేము చూడండి .....మేము కూడా 
అన్ని రకాల కరువుతో బాధపడుతున్నాము.అయినా మీలాగా 
అడుగుతున్నామా?మీరే మీ కష్టాలు తీర్చుకోవాలా?''దణ్ణం పెట్టి 
వెళ్లి పొయ్యాడు.
'వ్యాపారస్తులు నిలేసారు.''ఏమి చెయ్యాలా ?వ్యాట్ పెంచారు.
పన్నులు పెంచారు.దాడులు పెంచారు.కరెంట్ లేదు.''
''మీరు మరీని...మాకు ఇక్కడ పవర్ లేదు...ఢిల్లీ నుండి 
ఎప్పుడు ఆగిపోద్దో అని నేను కూడా బయపడుతున్నాను.బయపడితే ఎలాగా 
జరుగుద్ది.ఎవురి సమస్యలు వాళ్ళే తీర్చుకోవాల?''చిరునవ్వుతో 
వెళ్లి పొయ్యాడు.

విద్యార్దులు నిలేసారు''రీ ఇమ్బర్సేమెంట్ ఇవ్వనంటున్నారు.స్కాలర్షిప్ లు 
పెంచలేదు.ఇంట్లో ఆర్దిక ఇబ్బందులు మేము ఎలా చదవాలి?''
''భలే వాళ్ళే....ఇప్పుడు ఖజానా మొత్తం ఖాళి.మాకు ఆర్దిక భారం ఉంది.
నేను కొత్త ఇల్లు కూడా కట్టుకోలేదు.ఎవరికి వాళ్ళు కష్టపడి పైకి 
రావాలి అంతే కాని ప్రభుత్వం ని నమ్ముకుంటే ఎలా?మమ్మల్ని 
ఆదర్శంగా తీసుకోండి''వెళ్లి పొయ్యాడు.
ప్రజా బాట అయిపోయంది.
           @@@@@@@
ఇంటికి వెళ్ళాడు.కృష్ణునికి పూజ జరుగుతుంది.
''రారా కృష్ణయ్య ....రారా కృష్ణయ్య ''ఎలుగెత్తి పాడుతూ పూజ చేసాడు.
భక్తికి మెచ్చి కృష్ణుడు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు.
''స్వామీ అన్ని కష్టాలే...ఆర్దిక ఇబ్బందులు,సీట్ ఇబ్బందులు,
స్వపక్షం,ప్రతిపక్షం,అన్ని వైపులా చుట్టూ ముట్టేస్తున్నాయి.
మీరే కాపాడాల..''అడిగాడు 
చిన్నగా నవ్వాడు కృష్ణుడు...''నన్ను చూడు నాకు ఎన్ని ఇబ్బందులు,
మంచి వెన్నకు కరువే,భక్తికి కరువే,ఇంకా గోపికలతో బాధలు,
వీళ్ళు కాక ఎనిమిది మంది భార్యల కోరికలు ...ఎవ్వరు ఎవరికి సహాయం 
చెయ్యలేరు.సలహాలు మాత్రమె ఇస్తారు.నీ స్వశక్తి తో మాత్రమె నువ్వు 
పైకి రావాల''జ్ఞానోదయం చేసి ఎక్కువ సేపు ఉంటె ఇంకా ఏమి 
అడుగుతాడో అని బుడింగున మాయం అయ్యాడు కన్నయ్య.

(నిన్న ఖమ్మం బాట తో నాకు బోల్డెంత జ్ఞానోదయం అయింది...
మరి మీకు?)

3 comments:

రాజ్ కుమార్ said...

హహహహ
సింపులూ... సూపరూ......
ః)

బంతి said...

:))

శశి కళ said...

raaj ,banti thank you ....pillalu ippudu cheppandi ...yevaru meeku aadarsham ?