Saturday, 9 November 2013

అనగనగా ఒక మియావ్ ......


అంటే బుజ్జి పిల్లి అన్న మాట . 
ఇప్పుడు మీకు ఒక మంచి కధ  చెపుతాను . 
 నేను వ్రాసిందే . మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుంది . 

బుజ్జి పిల్లి పిల్ల . అప్పుడే పుట్టింది . 
తల్లి పిల్లి మంచిది . బుజ్జి పిల్ల మంచిది . 
అయితే ఆ అమ్మ పిల్లి నోటితో దానిని   ఎత్తుకొని తీసుకుని పోతూ ఉంది . 
అప్పుడప్పుడు కొంచెం కళ్ళు తెరిస్తే బుజ్జి మియావ్ కి కింద 
దారి వెళుతూ  ఉంటుంది . లేకుంటే వెనక్కి వెళ్ళే చెట్లు . 
చిన్న పిల్ల కదా పూర్తిగా తెరవలేక కళ్ళు మూసేసుకుంటూ ఉంది . 
మళ్ళీ  తెరిచినపుడు కొంచెం తల ఎత్తి పైకి చూసింది . 
నీలాకాశం  దాని కింద కొంచెం అమ్మ మీసాల చివరలు .... 
మళ్ళా రెప్పలు ఆర్పి చూస్తే అమ్మ పిల్లి చెవుల చివర్లు .... 
తెల్లటి చెవులు వెలుతురు పడి  కొంచెం ఎర్రడాలుగా . 
అది వాళ్ళ అమ్మని చూడలేదు . అది తనను ఎత్తుకుపోతుందని తెలీదు . 
బుజ్జి పిల్ల మెల్లిగా శక్తి వస్తూ ఉంటె తోక ఊపుతూ చుట్టూ చూస్తూ ఉంది . 

భలే ఉంది కదా ... కధ . 

ఏమిటి నచ్చలేదా ?సరే ఇంకొంచెం చెపుతాను . 

మెత్తగా ఉండే బుజ్జి పిల్లి  పిల్ల ..... చిన్నగా మియాం అంటూ .... 
వాళ్ళ అమ్మ దానిని నోటితో తీసుకొని పోతూ ఉంది . 

చిన్న పిల్లి పిల్ల .... దానిని వాళ్ళ అమ్మ తీసుకుని పోతూ ఉంది . ఎక్కడికీ ? 

నచ్చలేదా ?ఇంతే కధ .... ముగింపు కావాలా ? 

అయ్యో ఇది నా కొత్త ప్రయోగం అండి . అన్నీ నేనే చెప్తే పాటకులు 
ఏమి చేస్తారు ?ఓ కొడుతూ వింటారా .... వాళ్ళ బుర్రలకు పని ఉండొద్దా ? 
అయినా నచ్చలేదా ? 
ఇదే కధ  మీ పిల్లల కు చెప్పండి . ఎంత నచ్చుద్దో !

ఒక బాబు అంటాడు ''బుజ్జి మియాం ని నా దుప్పట్లో పడుకోబెట్టుద్ది ''అని 
ఇంకో పాప అంటుంది ''నా సైకిల్ బుట్టలో పెట్టడానికి ''అని 
ఇంకో పిడుగు అంటాడు ''నా పుస్తకాల బ్యాగ్ లో పెట్టుద్ది . నేను మా 
ఫ్రెండ్స్ కి చూపిస్తాను ''అని .... ఇంకా బోలెడు ఎండింగ్స్ చెపుతారు . 

ఏమిటి ఇన్ని ఎండింగ్స్ ఉన్నా నచ్చలేదా ?మీ మేధావులతో ఇదే 
తల నొప్పి .... మీకు  నచ్చిన ఎండింగ్ చెపితే కాని మీకు నచ్చదు . 
సరే ఇంకొంచెం చెపుతాను . 

పిల్లి పిల్లకు కొంచెం శక్తి వచ్చింది . పరిసరాలు చూస్తూ ఉంది . 
మెల్లిగా కుడి వైపు బద్దకంగా పంజా ఇసిరి కొట్టింది . చిత్రం కింద ఉండే 
దారి కుడి వైపుకు వెళ్ళింది . అరె భలే ఉందే !అనుకుంది . 
ఈసారి ఎడమకు పంజా విసిరింది . చిత్రం ఎడమకు వెళ్ళసాగింది . 
కాసేపు ఎడమ కాసేపు కుడి ఇలాగా ఎన్నో సార్లు ప్రయోగాలు చేసింది . 
అరె నాకు ఎంత శక్తి నేను ఎటు కావాలి అంటే అటు వెళ్ళగలను . 
ఏమైనా చేయగలను !అనుకుంది . ఒక నిమిషం గమ్ముగా ఉంది . 
చిత్రం అది ఏమి చేయకపోయినా ముందుకు వెళుతూనే ఉంది అని 
గ్రహించింది . ఎడమ పంజా విసిరింది . అయినా చిత్రం ఎడమ వైపుకు కదలలేదు . 
బిత్తర పడిపోయింది . అయ్యో నా శక్తి ఏమైంది ?అనుకుంది . 
ఏమి చెయ్యాలి ?  గమ్ముగా కూర్చుంటే ఏమైనా అవుతుందేమో .... అని భయం 
వేస్తూ ఉంది . మళ్ళా ధైర్యం తెచ్చుకుంది . మెల్లిగా తల పైకి ఎత్తి 
చూసింది . మెత్తగా తన నడుమును పట్టుకొని ప్రేమగా ముందుకు 
చూస్తూ దృడంగా అడుగులు వేస్తూ ఏదో శక్తి ..... అర్ధం అయింది . 

ఆకాశాన్ని అంటుతూ అంతటా నిండి నిబిడీకృతమైన ఈ శక్తి ప్రతిబింబ మైన 
చిన్న అణువును నేను . నా ప్రమేయము నామ మాత్రమె . 
సురక్షితమైన గమ్యానికి చేర్చగల శక్తి వడిలో  ఊగే బుజ్జి పిల్లను నేను . 
ఈ ప్రయాణాన్ని గమనిస్తూ ఆనందిస్తూ అనుభవాలని ,జ్ఞాపకాలను పోగు 
చేసుకొని పరిపూర్ణ జ్ఞానం తో ఎదగడమే నేను చేయవలసినది . 

అంటే అది చక్కగా అమ్మ స్పర్శను అనుభవిస్తూ తన శక్తి కి గర్వపడకుండా 
చుట్టూ పరిసరాలను గమనిస్తూ ఆనందం లో మునిగిపోయింది . 

అరూపమైన ఇరుసులో నిలబడి చలించే ప్రాణికి గమ్యం తో పని ఏముంది ?
ప్రయాణం తో తప్ప ?
ఎక్కడికి వెళుతున్నామో అర్ధం అయితే ఆనందం . 
అర్ధం కాక పోతే మహదానందం ..... ఇప్పటికైనా కధ నచ్చిందా ? 

మనలో మాట గణపతి స్వామీ ''రమణి మహర్షి '' దగ్గరకి వచ్చిన భక్తునికి 
రమణ మహర్షి వైపు చూపుతూ ఇలా అన్నారంట ,
''మా తమ్ముడు వేయి రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాడు ,నేను వంద రూపాయలు 
సంపాదిస్తున్నాను . నువ్వు పది రూపాయలు అయినా సంపాదించుకోవా ?''అని . 

మరి మీరు ఎంత డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు ?ఒక్క సారి లెక్కలు చూసుకోండి !

1 comment:

Anonymous said...

mummy naku sagam dake ardamindi bagundi le