Tuesday, 25 December 2012

డిల్లీ సంగతి సరే మరి గల్లీ సంగతి?2

భూమి ఆకాశం నువ్వే.....గర్జించు 

ఆగొద్దు ...ఆపొద్దు 
యువతా ఆగొద్దు 
భూమి ఆకాశం నువ్వే అయ్యి గర్జించు 
నీ సహనం మోసే చివరి పుడక ఇదేనని నినదించు .....
గాజులు వేసుకున్న చేతిలోని గాండీవం సవరించు 

యుద్ధం లో గెలిచినా ఝండా అయినా 
కర్మాగారాల్లో కరిగే శ్రామిక శక్తి అయినా 
అక్షరాల్లో  ఒదిగే మేధస్సు అయినా 
ఆకాశాన్ని అంటిన విజ్ఞానం అయినా 
నీ రక్తం నుండి వచ్చినదే 
నీ స్తన్యం తో పెరిగినదే ........

కష్టాన్ని అన్నం గా మారుస్తూ కాలిన చేతులకు 
తక్కువ కూలితో నారేతలు వేస్తూ  పుళ్ళు పడిన పాదాలకు 
తాగి తన్నిన తన్నులకు 
సుఖపడుతూ  మనకు పంచిన రోగాలకు 
మిగిలిన తెల్ల అన్నమే పరమాన్నం గా నింపుకున్న ఆకలికి 
కంట్లో అదిమిన కన్నీటి చుక్కలకు 
కాలే కడుపు తో చేసిన కష్టానికి 
మోసిన నీటి కుండలకు 
మోస్తున్న పరువు బరువులకు 
ప్రతి ఒక్కరు లెక్క చెప్పాల్సిన సమయం ఇదే 

కిరాతకుల కాళ్ళ కింద నలిగిన ఆ చిన్నారి పువ్వు 
స్పృహ వచ్చి  బాధతో మూలిగినపుడు 
సూదులుగా గుచ్చే మాటలను విన్నప్పుడు 
మౌనంగా డిప్రషన్ లోకి వెళ్లబోయే క్షణాన 
మానని గాయాన్నిమాటలతో  పచ్చి పుండు లాగా
కేలుకుతున్నప్పుడు .....మన ధైర్యం 
ఆమెకు ఊపిరి పోయాలి ......
మన తోడ్పాటు ఉత్తెజాన్ని  ఇవ్వాలి .....

ఆగొద్దు యువతా  ఆగొద్దు ....
భూమి ఆకాశం నీవే అయి గర్జించు 

''పరులు కోసం మోగే గుండె 
విప్లవాలు నినదించే డప్పు''

ఆత్మ సాక్షి గల ప్రతి ఒక్కరు నీ వెంటే 
అమ్మ పాలు తాగిన ప్రతి ఒక్కరు నీ వెంటే 
వాళ్లు పిలిస్తే రావాలా?అని ప్రశించే అధికారం 
అమ్మ పాలు తాగామని గుర్తొచ్చి కదలాలి ....
మేము  మీ వెంటే .....
మీ రక్షణే మా భవిత 
అని మేలుకొని మోకరిల్లాలి 

ఆగొద్దు యువతా ఆగొద్దు....
ఆపొద్దు యువతా ఆపొద్దు 
        @@@@@@


''హోంగే కామియాబ్ ....హోంగే కామియాబ్  ఏక్ దిన్
ఓహో మన్మే హై  విశ్వాస్ ....పూరా హై విశ్వాస్ ''

''హం చలేంగే సాత్ సాత్ 
హం చలేంగే సాత్ సాత్ 
హం చలేంగే సాత్ సాత్ .....ఏక్  దిన్ 
ఓహో మన్మే హై  విశ్వాస్ ....పూరా హై విశ్వాస్ 
హం చలేంగే సాత్ సాత్ .....ఏక దిన్ ''

ఈ రోజు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు సాక్షి వారు నిరసన ప్రదర్శన 
కొవ్వోత్తులతో పాల్గొనండి.ఇదే కాదు ఏ ప్రదర్శన అయినా 
మీరు పాల్గొనండి.గడ్డి పరకలు ఒక్కటైతేనే ఏనుగును కూడా 
బంధించగలవు.
ఒక్క సారి మార్చ్ ఎనిమిది ఎలా ''మహిళా దినోత్సవం ''వచ్చిందో 
గుర్తు చేసుకోండి.శ్రమ లకు ఓర్వందే....ఏ అవకాశం మనకు 
లభించలేదు.మహిళా సాధికారత మన లక్షం .
బద్రత కావాలి అవశ్యం.
పేపర్ వాళ్లు నిర్వహించిన కొన్ని కార్యక్రమాలు చూసాను.
పాల్గొన్నాను.మనలను గౌరవంగానే చూస్తారు.పలకరిస్తారు.
తప్పకుండా పాల్గొనండి.మన గౌరవం మనమే కాపాడుకోవాలి.
మన బిడ్డలు మనకు యెప్పుడు  తోడూ ఉంటారు.
2 comments:

Palla Kondala Rao said...

సమాజమంతా సమైఖ్యంగా పోరాడాల్సిన సమస్య ఇది. సమాజం నుండి మదోన్మాదులను తరిమి కొట్టాల్సిన సమయమిది.

శశి కళ said...

thank you palla gaaru