Saturday, 31 December 2011

కొత్త...కొత్తగా....ఇంకోసారి.....

ఇష్....నిన్నే......చెవి దగ్గర గుస...గుస.....
వేణువు మెల్లిగా  ఊదుతున్నట్లు...........
మనసుని చల్లగా మీటుతూ .......
నేను వచ్చేసా?
ఏమిటి?చిన్నగా గొణిగాను.....
మళ్ళా చల్లని  తెమ్మెర 
మనసు సంబరంగా గాలిలో తేలుతూ.....
ఎవరండి?....సమాధానం లేదు.....
చక్కని పరిమళం......నాసికా పుటాలపై ముగ్గులేస్తూ
చిన్నగా నవ్వు....సుపరిచితంగా......సముద్రం పై అలలాగా....


హే....ఎవరంటే మాట్లాడారేమిటి?
నీ కోసమే....అచ్చంగా నీకోసమే....వరాలు ఇవ్వటానికి వచ్చా....


"ఇంతకీ నువ్వు ఎవరు?
వరసకి నాకెవరు?
ఇంతగా వచ్చి,వచ్చి ఇస్తున్నావు...నేనెవరు?"


పెద్దగా పక...పక నవ్వు.....నేనేనమ్మాయి కొత్త సంవత్చారాన్ని.....
వావ్.....నువ్వా?అయినా నాకు పాత 2011 నచ్చింది.....
ఎందుకు?ఎందుకంటె.....ఈ సంవత్చరం నేను బ్లాగ్ ఓపెన్ 
చేసాను.సిస్టం నేర్చుకున్నాను.....కొత్త ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు.....
అందరు మంచి వాళ్ళే.......


నేను కూడా నీకు అంతా మంచి చేస్తాను.......
ఎందుకు నాకు మాత్రమె?అందరికి చెయ్యి......


మరి నువ్వు మాత్రమె లోకాన్ని అందంగా చూస్తున్నావు...
నేను అద్దాన్ని మాత్రమే......నవ్వుతూ ఉన్నవాళ్ళకు 
నవ్వుతూనే కనిపిస్తాను.......చెడు చూసే వాళ్లకు 
చేదుగానే కనిపిస్తాను.......యెంత నిరాశ చీకటి అయినా 
ఆశ అనే దీపం తోనే తరిమి వెయ్యగలము......నన్ను నవ్వుతూ
చూసేవారికి  తప్పక మంచి చేస్తాను ......నీకు మాటిస్తున్నా 
సరేనా.......థాంక్ యు న్యూ ఇయర్.....2012.....


మరి మీకందరికీ హ్యాపి....హ్యాపి న్యూ ఇయర్....2012
మరి అందరు సంతోషంగా ఉండండి.....లైఫ్ సంతోషంగా 
పలుకరిస్తుంది........మరి మీ హాప్పినేస్స్ వెనుక ఏముంది 
అంటారా?


మెడిటేషన్ ,నా కుటుంబం,ఇంకా....no noise....only music....


నిజం మేమంతా చెత్త ప్రోగ్రామ్స్  చూడనే చూడం......మ్యూజిక్,
కామెడీ ఓన్లీ......


గృహస్తు తన ధర్మాన్ని తానూ నిర్వహిస్తే తక్కిన ఆశ్రమాలే 
కాక తానూ కూడా సంతోషంగా ఉంటాడు.....మన వారి తప్పులు 
చూడటం  మాని వాళ్ళలోని మంచి విషయాలు చూస్తుంటే 
వాళ్ళు మనకు కొత్తగా కనిపిస్తారు....కొంగ్రోత్తగా మురిపిస్తారు.....


మీ కోసం "నది"మాస పత్రిక ఎడిటర్ గారు వ్రాసిన 
గృహస్త ఆశ్రమం పై వ్రాసిన సంపాదకీయం.......


మళ్ళా ఒక్క సారి మీకు నూతన సంవత్చర శుభాకాంక్షలు 


"ముత్యాలా ధారలె.......మురిపించే రేయినే.....
నీ వళ్ళో హాయిగా....తీయ తీయగా నిదురించని....
థాంక్ యు ........2012"

19 comments:

హరే కృష్ణ said...

Happy happy New Year.Sasi garu :)))
first comment after long time :P

చిన్ని ఆశ said...

మీకూ మా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

చిన్ని ఆశ said...

మీకూ మా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

వేణూ శ్రీకాంత్ said...

మీకు కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు :-)

రాజి said...

Sasi Garu Wish You A Happy New Year

మాలా కుమార్ said...

Happy new year.

kallurisailabala said...

మీకు కూడా నూతన సంవత్చర శుభాకాంక్షలు

రాజ్ కుమార్ said...

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు శశిగారూ..;)

జయ said...

మీకు నా హృదయ పూర్వక నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

kiran said...

ఇంకా....no noise....only music....అంటే..నా పలుకులే కదా :D
తెలుసు..తెలుసు.. :P
హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ :D

సుభ/subha said...

మీకు కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

శేఖర్ (Sekhar) said...

శశి గారు ..
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

శేఖర్ (Sekhar) said...

వేణు గారు
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

గిరీష్ said...

Wish u happy new year andi.. :)

raf raafsun said...

ఊప్స్....సారీ....

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు...

శశి కళ said...

ఆండి...నీకు కూడా నూతన సంవత్చర శుభాకాంక్షలు


@చిన్నిఆశ గారు,వెణు గారు ఇద్దరు ఒకె బొమ్మ పెట్టుకున్నారె...అయినా బాపు గారి బొమ్మలు అందరికి
ఇష్టం....హ్యాపి న్యు ఇయర్ ఇద్దరికి

రాజి గారు,మాలా గారు మీకు కూడా హ్యాపి న్యు ఇయర్

శశి కళ said...

శైలు,రాజ్,కిరణ్...హ్యాపి న్యు ఇయర్


జయ గారు,సుభ గారు,శెఖర్ గారు,గిరీష్ గారు,రాఫ్సన్
గారు...మీకు అందరికి హ్యాపి న్యు ఇయర్

జ్యోతిర్మయి said...

శశి గారూ మీకు మీ కుటుంబానికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు..

శశి కళ said...

జ్యొతి గారు మీకు కూడ హాప్పి న్యు ఇఅర్