Monday, 26 January 2015

ఇదొక లెక్కా ? (5)

కాళేశ్వరం నుండి తిరుగు ప్రయాణం హనుమకొండ కి 
నేను ఈయన ,పాప మాతో అమ్మా నాన్న బస్ లో 
బయలుదేరాము . ఉన్నట్లుండి 'సడన్ బ్రేక్ '
( idoka lekkaa ? 4 part link )

అందరిని దిగమని పోలీస్ వాళ్ళు చెపుతున్నారు . 
''ఏమి అయి ఉంటుంది ?రాత్రికి మళ్ళా అమ్మా నాన్న కి 
రైల్ రిజర్వేషన్ ఉంది . ట్రైన్ మిస్ అవ్వకూడదు . 
సగం దారి కూడా వచ్చామో లేదో !!'' దిగులుగా 
అమ్మా వాళ్ళ వైపు చూస్తె వాళ్ళు కూడా కంగారుగా 
కనిపించారు . నాన్న విషయం కనుక్కుంటున్నారు . 
''బస్ లు ఇగ  నడ్వయి . అక్కడ బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగింది '' 
చెపుతున్నాడు పోలీస్ ఆయన , ఇదంతా మామూలే అన్నట్లు 
జనాలను రోడ్ కిందకి వెళ్ళమని సైగ చేసి వెనుక వచ్చే లారీ 
దగ్గరకు వెళ్ళాడు . 

''బాంబ్ ఏమిటి !!!'' క్షణం ఏమి అర్ధం కాలేదు . మా వారికి 
కూడా పరిస్థితి అర్ధం కాలేదు . కండక్టర్ వద్దకు వెళ్లి 
కనుక్కొని వచ్చి చెప్పారు . 
''అక్కడ బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయ్యిందంట . రోడ్ మొత్తం పెద్ద గుంట 
పడిపోయింది . ఇక్కడ వెహికల్స్ అటు , అటువి ఇటు 
రాలేవు . ఇక బస్ వెళ్ళదు ''
అమ్మ నాన్న ల వైపు చూసాను . పాపం ఈ పది నిమిషాలకే 
నిలబడలేక ఎక్కడైనా కూర్చుంటే బాగుండును అని 
చుట్టూ చూస్తున్నారు . పిల్ల భుజం మీద నుండి లేచి కళ్ళు నులుముతుంటే 
చిచ్చు కొట్టాను . మళ్ళీ నిద్రలోకి జారుకుంది . 
''ఎప్పుడు జరిగింది ?'' అడిగాను . టైం  చెప్పాడు . 
దేవుడా !!!!!!! దానికి పది నిముషాల ముందే మేము కాళేశ్వరం వెళ్ళే 
బస్ దాటింది . అంటే పది నిముషాలు ఆలస్యం చేసి ఉంటె మేము కూడా .... 

''ఏమి కాదులే . వాళ్ళు మామూలు వాళ్ళని చంపరు. పోలీస్ లను మాత్రమె ''
ఓదార్పుగా అన్నాడు ఈయన . 
ఏమిటి పెద్ద పోలీస్ లను మాత్రమె ,అసలు ఈ చంపుకోవడాలు ఏమిటి!
అసలు ఇంత జరుగుతుందని తెలుసుంటే అమ్మా వాళ్ళని ఇంత దూరం 
తీసుకుని వచ్చేదాన్ని కాదు . ఎటూ కాకుండా ఇరుక్కొని పోయాము . 
ఇప్పుడు తిరిగి వెళ్ళడానికి బస్ పరిస్థితి ఏమిటి ?
''అందరికి ఏమైతే మనకు అలానే '' ఎదురు చూడటం తప్ప దారి 
లేదన్నట్లు చెప్పారు ఈయన . 

ఛా ఈ అడవి , ఈ కాళేశ్వరం , ఈ గుట్టలు , పిట్టల పాటలు నాకేమి 
నచ్చడం లేదు . పాల బుగ్గల పాపాయి లాంటి తెలంగాణా కింద 
ఎంతటి బడబాగ్ని ఉంది . అసంతృప్తి రగిలినపుడల్లా అది మృత్యువు 
పై సవారి చేస్తూ రక్తాన్నే చిమ్ముతూ ఉంటుంది . ఎవరి రక్తం అయితే 
ఏమిటి అందరు అమ్మ కన్న బిడ్డలే కదా !!!!

''ఇప్పుడేమిటి ? టికట్ డబ్బులు అయినా వాపస్ ఇస్తారేమో కనుక్కో ''
చెప్పాను . అమ్మా నాన్నలు నిలబడి ఉంటె నాకు బాధగా ఉంది . 
అయ్యో అనవసరంగా తీసుకొని వచ్చామే అని . నయం మాధురి 
అయినా నిద్రపోతూ ఉంది . లేసిందంటే నీళ్ళు ,ఆకలి అని ఏడిపిస్తుంది . 
మెల్లిగా అందరు రోడ్ దిగి రోడ్ కి కొంత దూరంగా ముళ్ళ కంపల మధ్య దారి చేసుకుంటూ 
నడక ప్రారంభించారు . ఒక్కో మాట చెవిలో పడుతూ ఉన్నాయి . 

''ఏడుగురు చనిపోయిన్రంట . ''
ఏడుగురా !!నాకు సన్నగా వణుకు . అసలు ఇలా చంపడం , రక్తం అవీ 
భలే భయం మాకు . కోటమ్మ కి కోళ్ళు బలి ఇచ్చే ద్వారం దగ్గర 
కూడా నడవనీరు పెద్ద వాళ్ళు . కోళ్ళు , మేకలు దారిలో అంతా 
బలి ఇస్తారు అని కన్పూరు జాతర కు ఎవరమూ వెళ్ళం అప్పట్లో . 
కుడుములు ఇంట్లో చేసి వెళ్ళే వాళ్ళతో ముత్యాలమ్మకి పంపిస్తాము . 
ఇప్పుడు ఈ దారిలో అన్ని శవాలు ,రక్తం చూడాల్నా ? నాకు 
భయం మెల్లిగా పాకుతూ వస్తుంది . వేళ్ళలో వణుకు . వద్దు వద్దు 
అటు చూడను . ఇప్పుడే పడిపోతనా ఏమిటి !!

'' ఇక్కడ ఇవన్నీ మామూలే '' నాన్న అమ్మతో చెపుతున్నాడు 
 ధైర్యం కోసం . ఎవరూ ఏమి మాట్లాడుకోవడం లేదు . అదొక 

రకమైన వాతావరణం , ఎవ్వరూ కోరుకోనిది . 

''శశి డబ్బులు రిటర్న్ ఇవ్వరంట . ఇక్కడ రోడ్ పక్కన దిగి ఆ కంప ల్లో 
నడిచి పొతే రెండు కిలోమీటర్లు తర్వాత రోడ్ ఎక్క వచ్చు . 
అక్కడ ఇప్పుడే వచ్చిన బస్ లు వెనక్కి వెళుతూ ఉంటాయంట . 
త్వరగా వెళితేనే అవైనా దొరుకుతాయి. ''చెప్పారు . 

మళ్ళీ ఇంత చార్జీలు చేసేదేముంది ,ముందు ఇక్కడ నుండి 
బయట పడాలి . నడిచేందుకు వీలుగా పాపని ఎత్తుకొని 
అందరం రోడ్ దిగే నడక ప్రారంభించాము . కాలి బాట 
ఏర్పడకపోయినా ముందు వాళ్ళ కాళ్ళ  కింద నలిగిన గడ్డి దారి 
చూపిస్తూ ఉంది . ఎలా అడుగులు వేస్తున్నానో నాకే తెలీదు . 
నా గుండె చప్పుడు నాకే వినిపిస్తూ ఉంది . మెల్లిగా పర్లాంగు 
దూరం లో ఉన్న రోడ్ వైపు చూసాను . తల క్రిందులుగా 
పడిపోయిన జీపు టైర్స్ పైన కనిపిస్తూ ఉన్నాయి . చుట్టూ 
శరీరాలు ఎలా అంటే అలా పడిపోయి ..... అబ్బ అదేమిటి 
ఎర్రని రక్తం మధ్యలో చేయి ,విరిగిపోయిందా !! నేను చూడలేను . 
చూపు తిప్పేసుకున్నాను . వాంతి  వచ్చేస్తే బాగుండును .  
అమ్మ నాన్న నడవలేక చిన్నగా నడుస్తున్నారు . 

''పోలీస్ లు అనుకోని బ్లాస్ట్ చేసిన్రంట . ఇద్దరే పోలీస్ లు సెక్యురిటీ కి 
అచ్చిన్రు . మిగిలినోల్లు బ్యాంక్ వొళ్ళు ''
వెనుక నుండి మాటలు వినిపించి గుండె ఇంకా వేగంగా కొట్టుకుంది . 
అంటే ఎవరు వస్తున్నారో చూసి చేస్తారా ?మరి సరిగా చూడొద్దా !!
పాపం వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఇప్పుడెలా ఏడుస్తారో , అవసరం లేని 
వాళ్ళను కూడా చంపేస్తే ,  అసలు నా మొహం చంపెదేమిటి ?
ఎలా ఆలోచిస్తున్నానో కూడా నాకే తెలీడం లేదు . భయం తో 
అడుగులు ముందుకు పడనీ విషయమే నాకు తెలుస్తుండేది . 
పాప లేచింది . 

''ఇటివ్వు మాధురిని , నువ్వు మొయ్య లేవు '' చెప్పాడు 
చేతులు చాస్తూ . 
''ఊహు నేను ఇవ్వను '' నా బుజం మీదే తల రోడ్ వైపుకు 
తిప్పకుండా చేయి అదిమి పెట్టాను . 
భద్ర కాళి గుడిలో సింహం బొమ్మను చూసే నా బిడ్డ వణికి పోయింది . 
ఇలాంటి నరమేధాలు అది చూడకూడదు . వాళ్ళు రేపటి వాళ్ళు . 
వాళ్లైనా ఈ హింస లకు దూరంగా గుండెల నిండా ప్రేమ నింపుకొని పెరగనీ . 
ఈ హింసలన్నీ  మాతోనే వెళ్లి పోవాలి . 

అసలు ఇన్ని చేస్తున్నారే , వీళ్ళ  వెనుకబాటు తనం కి కారణం 
అవిద్య అని గ్రహించలేకున్నారే !!!విద్య ప్రశ్నించడం నేర్పుతుంది . 
ప్రశ్న ఉన్న చోట ఎంత బలం అయినా నిలవదు . ఒక్క చదువుకున్న వాడు 
తన ఊరు నుండి ఐదుగురు చదువుకున్న వాళ్ళను తయారు చేస్తే 
ఇంత కంటే మంచి రాజ్యం వస్తుంది . చదవడం అంటే బట్టీ 
వేయడం కాదు . మానవత్వాన్ని , వివేకాన్ని పెంచే జ్ఞానం . 
ఇంకా తమ వనరుల్లోనే ఎంత స్వయం సమృద్ది సాదించగలం 
అనేది చూసుకోవాలి . రైతు బయటి వస్తువుల పైన ఎంత 
ఆధారపడితే అతను డబ్బు కొరతతో అంత పేదవాడు అయిపోతాడు . 

అదిగో ఆ కంచె ల పైన ఏమిటది వేలాడుతూ ....... దగ్గరకు 
వెళ్ళే కొద్ది కనిపించసాగింది . 
                                                             (ఇంకా ఉంది )


ఈ రిపబ్లిక్ డే నాడు ''ఒబామా '' '' నరేంద్ర మోది '' అమెరికా , ఇండియా ల 
స్నేహ వాతావరణాన్ని పెంచినందుకు నా వంతు గీత ...... చూడండి . 


No comments: