Thursday, 19 March 2015

ఒరే సాయి .... మాకేంటి !!ఆహా మాకేంటిది అని ?

''సారీ అండి పొరపాటు జరిగింది ''బాధపడుతూ నివాస్ కాలేజ్ 
నుండి ఫోన్ . 
సీతమ్మ వాకిట్లో సినిమాలో అడ్డాల గారు మహేష్ బాబు ఫ్రెండ్స్ చేత 
''భలే ఉండాడ్రా  మీ వోడు దిట్టంగా ''అనిపించి , మళ్ళా మహేష్ 
ఫాన్స్ ఇబ్బంది పడుతారని నాలుక కొరుక్కొని ''మనోడికి ఏమి 
తక్కువ రా పెళ్ళికి వెళ్లి నల్లబడ్డాడు కాని ''అనిపిస్తాడు . అక్కడ కాబట్టి 
బాలెన్స్ చేసాడు . 
ఇక్కడ అలా కాదే !!! మూడు గంటల్లో చూపే ఉద్వేగాలు ఇప్పుడు 
మూడు నిమిషాల డాక్యుమెంటిరీ లో చూపినట్లు ఆ కాలేజ్ వాళ్ళ 
ఫోన్ వలన మేము అన్ని ఉద్వేగాలు అనుభవిస్తిమి !

ఏదో అవసరం ఉండి ఈయనకు ఫోన్ చేస్తే వేరే సార్ తో మాట్లాడుతున్న 
మాటలు వినిపించాయి . 
''ఏమిటి బాక్ లాగ్స్ అంటున్నారు ?ఎవరికీ ?''
''నివాస్ కాలేజ్ వాళ్ళు చేసారు . వీడికి త్రీ వన్ లో ఒక 
బాక్ లాగ్ ఉందంట ''మాటల్లో కొంచెం కంగారు . 
కొద్దిగా మార్కులు ఎక్కువ తక్కువ అవుతాయి కాని మా పిల్లలు 
ఎప్పుడూ ఫెయిల్ అని మమ్మల్ని కంగారు పెట్టలేదు . 
కొంచెం కన్ఫ్యుస్ అయ్యాను . మందు ఈయనని ఓదార్చాలి 
అని 
''సరే ఉంటె ఏమి చేద్దాములే . వ్రాసుకుంటాడు అంతే కదా ''
అన్నాను . నిజమే కదా పాపం అది పిల్లలకే ఎక్కువ సమస్య . 
వాళ్లకు అవసరమైన సపోర్ట్ ఇవ్వాల్సిన మనం ఇంకా బాధ పడి 
తిట్టేస్తే ,పాపం వాళ్ళు ఇంకా ఏమి అయిపోతారు . పోనీ దేవుడు 
ఏదో ఒకటి వ్రాయకుండా వాళ్ళను భూమి మీదకు పంపాడు కదా !!

''అది కాదబ్బా !మొన్న నెలలోనే కదా మీ బాబు అన్నింటిలో 
పాస్ అయ్యాడు . డెబ్బై శాతం పైన వచ్చాయి అని ఫోన్ చేసారు . 
ఇప్పుడు పక్కన సార్ తో అదే చెపుతున్నాను . 
మా పిల్లలు అబద్ధాలు చెప్పరు సార్. ఒక వేళ ఫెయిల్ అయినా 
చెపుతారు . డబ్బులు కావాలన్నా పర్స్ లో నువ్వే తీసుకోరా 
అంటాను . అంత నమ్మకం వాడంటే '' చెపుతూ ఉన్నారు . 
పాపం నిజంగానే పిల్లలు అంటే ఎంత నమ్మకం . ప్రతి తల్లి తండ్రికి 
ఇలాగే ఉంటుంది . అందుట్లో ఎదిగొచ్చిన కొడుకును చూస్తే తండ్రికి 
కోతకి  కి వచ్చిన పంటను చూసినంత సంబరం ,భరోసా . 
తల్లిగా నా బాధ ఎలా ఉన్నా ..... ఈయన బాధ పడుతుంటే 
చూడలేకపోతున్నాను . 
''మరి అడగక పోయారా వాళ్ళని '' కొంచెం కోపంగా అన్నాను . 
''అడిగాను , వి . సాయి శ్రీనివాస్ కదండీ .... అని అడిగారు . 
మళ్ళీ ఫోన్ రాలేదు '' 
అవును ఈయన ఫోన్ కి సిగ్నల్స్ సరిగా రావు .  
నేను కనుక్కుంటాను ,అని చెప్పి పెట్టేసాను . 

ఇంతలో నాకే ఫోన్ . తీశాను . 
''నమస్తే మేడం . నివాస్ కాలేజ్ నుండి '' 
నాకు లోపల మండిపోతూ ఉంది . 
''మేడం ఇంకో బాబు ఇదే పేరుతో వేముల అని ఉన్నాడు అండి . 
మీ బాబే అనుకోని ఫోన్ చేసాము . మీ బాబు కి బాక్ లాగ్స్ 
లేవు . ''ఇంకా ఏదో వివరణ ఇస్తూ ఉన్నాడు . నాకు ఇంకా 
నమ్మకం కుదరడం లేదు . నివాస్ ఏమైనా మేము బాధ పడుతాము 
అని ఇలాగ చెప్పిస్తునాడా ! 
''పర్లేదండి .... ఏమైనా బాక్ లాగ్స్ ఉంటె చెప్పండి . మేము టీచర్స్ మీ 
ఏమి అనుకోము ''గట్టిగా అన్నాను . 
నిజంగా ఇలాటివి తట్టుకొని నిలబడాలి అంటే పేరెంట్స్ ఎంత 
గుండె దిటవు చేసుకుంటున్నారో ,ఇది పరువు సమస్యగా ఎంత 

బాధ పడుతున్నారో అర్ధం అవుతుంది . నిజంగా వాళ్ళ మనసులకు 
ఇంత కంటే నరకం లేదు . 
''లేదు మేడం ఏమి లేవు . బాబుకు మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి . సారీ ''
పెట్టేసాడు . 
ముందు ఈయనకి ఫోన్ చేయకపోతే ఎంత బాధ పడుతుంటాడో..... 
గబా గబా ఫోన్ చేసాను . సిగ్నల్ సరిగా లేక వినపడటం లేదు . 
''మన వాడికి ఏమి లేవు . అది తప్పు '' అనేది వినపడి కొంత 
స్థిమిత పడ్డాడు . 
ఇంటికి వచ్చినాక తాను ఎంత కంగారు పడింది చెపుతూ ఉంటె 
కొంచెం ఆనందం కలిగింది . ఒక మంచి తండ్రి ని దగ్గర నుండి 
చూసినందుకు ..... అయినా ఒక సారీ ఇప్పుడప్పుడే ఈ భాద ను 
తొలగించేస్తుందా !
ఒరే సాయి .... మాకేంటి !! ఆహా మాకేంటిది అని ? :-)
                                *********** 

3 comments:

కిరణ్ కుమార్ కే said...

ఇలాంటి మినీ హార్ట్ ఎటాక్ లు తరువాత తరువాత గుర్తుకు వస్తే బలే ఆనందంగా ఉంటుంది.

శశి కళ said...
This comment has been removed by the author.
శశి కళ said...

thankyou kiran.very horrible experiance to a parent :)