Thursday, 20 October 2011

ఆయుష్హు పెంచే మందు...హుష్....

ఆలో...ఆలో...ఆలో...అందరు వచ్చేసారా.......
ఈ రోజే అందిన వార్త.......మనసు దిటవు చేసుకొని వినండి.....
చెప్పేస్తున్నా........
ఇప్పుడే చెప్పేస్తా........
ఏమి అనుకోవద్దు.....
ఇప్పటి దాకా చెప్పలేదని అలగొద్దు........
మళ్ళా నా పై నిష్టూరం ఆడవద్దు.......

చెప్పేస్తున్నా........చెప్పేస్తున్నా......చెప్పెస్తునా.....

(ఏమిటి ఎవరో సర్ఫ్ ఎక్స్ల్ ల్ ఒక రూపాయని చెపుతావా అంటున్నారు?)

అమెరికా అధ్యక్షుడు ఒబామా వ్యాన్  ఎవరో కొట్టెసారంట.............

అబ్బ ...మాకు తెలుసులే అంటున్నారా?తెలిస్తే ఏమిటి అంట...

ఆ దొంగ గొప్పదనం గూర్చి వ్రాసారా?
అసలు ఈ దొంగతనం అనేది కృత యుగం నుండి ఉన్నట్లు ఉంది.

కృత యుగం లో వేదాలను దొంగలించారు.
భూమిని దొంగలించి చాపలా చుట్టి నీళ్ళలో వేసేసారు.
(భూమిని చుడితే నీళ్లె క్కడ  నుండి వచ్చాయబ్బా?)

సరే వీళ్ళందరూ రాక్షసులు ....వాళ్ళ బుద్దే అంత.......

మరి ద్వాపర యుగం సంగతి ఏమిటి?మిష్టర్ క్రిష్ణయ్య గారు 
ఎందరి  ఇళ్ళలో పాలు,పెరుగు,వెన్న,......సోఓఓఓఓ ఆన్ ....
దొంగాలించారో ఇంతవరకు సి .బి.ఐ.కూడా తేల్చలేక పోయింది.

మరి కవి గారు వీళ్ళందరూ ఎందుకు దొంగతనాలు చేస్తున్నారో 
చెప్పారు.......

పాల సంద్రము నందు పవ్వళించెడి వాడు 
పరులి ఇంటి పాలు కోరనేల ?
ఎదుటి వారి సొమ్ము ఎల్ల వారలకు తీపి......

మరి మన దొంగ గారి దొంగతనం కేకో కేక....అని ఒబామాగారు 
వచించు చున్నారు......

దీనిలో  మెరుపు ఏమిటంటే సదరు దొంగగారూ 
ఆ వ్యాన్ ను ఒక హోటల్ దగ్గర వదిలేసి వెళ్ళారు.

ఎందుకు వదిలేసి వెళ్లి ఉంటాడు?
శశి నువ్వ్వే ఏదో జవాబు ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటావు చెప్పెయ్యి 
అంటారా.....హెంత మంచోల్లో...........

పాపం వ్యాన్ అయితే దొంగలిన్చగలం ......దానికి కావలిసిన 
పెట్ర్రోల్ కోసం పెట్రోల్ బంక్ దొంగాలించలేము అనుకోని 
వదిలేసి ఉంటాడు.

సరే ఉడతా భక్తిగా బ్రాహ్మి పాపం ఈ విషయం విని బాధ పడుతున్నాడు...
ఒదార్చండి మరి............


దిగులుతో బాధ పడుతున్న బ్రాహ్మీ...(దీనిని బాధ పడటం అనరా?)
అలా అనవాకండి.....హర్ట్ అవుతాడు.........సరే ...సరే....కూల్....బ్రాహ్మి........ఏమిటి కూల్ అంటే 
తడి గుడ్డ నెత్తిన వేసుకోమని అర్ధమా?
ఏమిటి నీకు ఇలా అర్ధం అయిందా?

కేవ్వ్వ్వవ్వ్వ్వవ్........ఏమిటి ఈ కేక?
అయ్యా బాబోయ్ .....ఎవరది ...ఇవి నా పొటోలు 
నువ్వు దొంగతనం చేసావు అంటున్నారు?

రమ్మని పాపం......ఆశ ...దోశ.....అప్పడం.....వడా........

ఇప్పుడు వ్యాన్ దొంగ హోటల్ దగ్గర వ్యాన్ పెట్టాడు.....
అంటే హోటల్ వాళ్ళు దొంగలించి నట్లేనా?

(శేబాష్ శశి సూపర్ లాజిక్......కొంచం విజ్నారం seCREtary 
తెలివి దొంగలిన్చినట్లున్నావు)

అయినా పోటో లు దొంగలించారు అనకూడదు....కాపి ,పేస్ట్ 
చేసారు అనాలి.....అయినా ఆ బుల్లి దొంగను ఏమి అనలేరు....
చేయలేరు......బెట్ పెడతారా?

ఒక్క సారి తనకు సపోర్ట్ ఎవరు ఉన్నారో చూసి మాట్లాడండి......


(పోటో షాప్ సహకారం బై శశి గారి పుత్రుడు)


అయినా ఏమిటండి పే......ద్ద......దొంగ దొంగ .....అంటారు....

ఫోన్ వాళ్ళు మీకు ఏమి చెప్పారు.......మర్చిపోయారా?

                      గిచ్చే వాళ్ళు 
                      గిల్లే వాళ్ళు 
                      ఏడిపించి నవ్వే వాళ్ళు 
                      దొంగతనాలు చేసే వాళ్ళు 

అరె ప్రతి ఫ్రెండు ........అవసరమెరాఆఆఆఆఅ...............

సరే ....సరే....ఆయుష్షు పెంచే మందు ఏది అంటారా?

మరి మీ చక్కని పెదాలపై నెల వంకలు ఎలా వచ్చాయి?
ఆ మందు వలననే......

7 comments:

హరే కృష్ణ said...

LOL :-)

వనజ వనమాలి said...

super shashi.. :)))))))

రాజేష్ మారం... said...

Good One :))

Very Nice

వేణూరాం said...

ఆహా... ఆ లాస్ట్ ఫోటో కేకా.. ;)
చాలా బలమయిన సపోర్ట్ ఉంది బ్రమ్మీ కి;)

Madhu Mohan said...

fantastic

శశి కళ said...

madhu gaaru thank u.

kiran said...

అంటే హోటల్ వాళ్ళు దొంగలించి నట్లేనా? - అయ్యా...చుడండి మీ ఇంటి ముందర నా కార్ ఉంది :P
అరె ప్రతి ఫ్రెండు ........అవసరమెరాఆఆఆఆఅ............... - నేను ఏ రకం?? :D
ఫోటోషాప్ వర్క్ శశి గారి పుత్రుడు adaragottadani చెప్పండి :)
నెలవంక ఎప్పుడు నా దగ్గరే ఉంటుంది గా :)